Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 16 червня 2010 р

       INCLUDEPICTURE «http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif» \* MERGEFORMATINET                              

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 16 червня 2010 р. N 428 Київ

Про ціни на природний газ, який використовується як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Установити, що з метою забезпечення горіння Вічного вогню природний газ відпускається для установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, за роздрібними цінами, диференційованими залежно від річних обсягів споживання, які затверджені Національною комісією регулювання електроенергетики для населення.

2. Внести до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1729 ( HYPERLINK «http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1729-2001-%D0%BF» \t «_blank» 1729-2001-п ) «Про забезпечення споживачів природним газом» (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2347; 2006 р., N 10, ст. 616; N 50, ст. 3321; 2007 р., N 4, ст. 149, N 81, ст. 3009; 2008 р., N 12, ст. 298; 2009 р., N 72, ст. 2484; 2010 р., N 12, ст. 579) такі зміни:

в абзацах першому, другому і четвертому підпункту 1 слова «населення та релігійних організацій» замінити словами «населення, релігійних організацій, установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів (в межах обсягів природного газу, що використовуються як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню)»;

абзац перший підпункту 2 після слів «місцевих бюджетів» доповнити словами «(крім обсягів природного газу, що використовуються як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню)».

Прем’єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 37

Предыдущий:

Следующий: