2. 2Методика випробувань програмного продукту

Методика випробувань програмного продукту

Програма і методика випробувань містять опис тестів і порядок їх виконання для перевірки відповідності системи «Прокат автомобілів» функціональним вимогам, представленим у технічному завданні на створення автоматизованої системи прокату автомобілів.

Об’єкти випробувань

Об’єктом тестових випробувань являється система «Прокат автомобілів», далі по тексту система «ПА».

Мета випробувань

Ціллю випробувань являється перевірка відповідності функцій системи «ПА» вимогам технічного завдання.

Загальні положення

Випробування проводяться на основі наступних документів:

Система ПА. Програма і методика випробувань.

ГОСТ 34.603−92. Інформаційна технологія. Види випробувань автоматизованих систем.

ГОСТ РД 50-34.698-90. Автоматизовані системи вимог до змісту документів.

Проведення випробувань

В процесі тестування були перевірена уся функціональність системи. У наступних таблицях наведений перелік випробувань основних функціональних можливостей (табл. 2.1 – 2.16).

Таблиця STYLEREF 1 \s 2. SEQ Таблиця \* ARABIC \s 1 1 – Введення логіну та паролю

Мета тесту:

Перевірка функції «Вхід в частину адміністрування»

Початковий стан системи

Відкрита «Головна» сторінка сайту

Вхідні данні:

Логін та пароль адміністратора

Схема проведення тесту:

Натиснути кнопку «Адміністрування».Ввести у поле «Логін» логін адміністратора, а у поле «Пароль»

Продовження таблиці 2.1

ввести пароль адміністратора, натиснути кнопку «Вхід»

Очікуваний результат:

Відкрита сторінка «Адміністрування»

Стан системи після проведення випробувань:

Відкрита сторінка «Адміністрування»

Таблиця STYLEREF 1 \s 2. SEQ Таблиця \* ARABIC \s 1 2 – Перевірка заповнення усіх атрибутів

Мета тесту:

Перевірка функції «Перевірка заповнення усіх атрибутів»

Початковий стан системи

Відкрита «Головна» сторінка сайту

Вхідні данні:

Логін або пароль

Схема проведення тесту:

Натиснути кнопку «Адміністрування».Ввести у поле «Логін» логін адміністратора, або у поле «Пароль» ввести пароль адміністратора, натиснути кнопку «Вхід»

Очікуваний результат:

Вікно повідомлення про помилку вводу. Вхід на сторінку «Адміністрування» не виконано

«Неверное имя или пароль»

Стан системи після проведення випробувань:

Відкрита сторінка аутентифікації

Таблиця STYLEREF 1 \s 2. SEQ Таблиця \* ARABIC \s 1 3 – Перевірка правильності введених даних

Мета тесту:

Перевірка функції«Перевірка правильності введених даних»

Початковий стан системи

Відкрита «Головна» сторінка сайту

Вхідні данні:

Логін та пароль

Схема проведення тесту:

Натиснути кнопку «Адміністрування».Ввести у поле «Логін» будь-який логін, а у поле «Пароль» ввести будь-який пароль , натиснути кнопку «Вхід»

Очікуваний результат:

Вікно повідомлення про помилку вводу. Вхід на сторінку «Адміністрування» не виконано

«Неверное имя или пароль»

Продовження таблиці 2.3

Стан системи після проведення випробувань:

Відкрита сторінка аутентифікації

Таблиця STYLEREF 1 \s 2. SEQ Таблиця \* ARABIC \s 1 4 – Повернення на головну сторінку сайту

Мета тесту:

Перевірка функції «Повернення на головну сторінку сайту»

Початковий стан системи:

Відкрита сторінка аутентифікації

Вхідні дані:

Схема проведення тесту:

Натиснути кнопку «Повернутися на головну»

Очікуваний результат:

Відкрита головна сторінка сайту

Стан системи після проведення випробування:

Відкрита головна сторінка сайту

Таблиця STYLEREF 1 \s 2. SEQ Таблиця \* ARABIC \s 1 5 – Додавання новини

Мета тесту:

Перевірка функції «Додавання новини»

Початковий стан системи:

Відкрита сторінка «Керування новинами»

Вхідні дані:

Новина та підпис

Схема проведення тесту:

Натиснути кнопку «Добавити», ввести у полі «Новина» текст, у полі «Підпис» — і’мя, натиснути кнопку «Добавити»

Очікуваний результат:

На сторінці «Керування новинами» з’явилася нова новина

Стан системи після проведення випробування:

Відкрита сторінка «Керування новинами»

Таблиця STYLEREF 1 \s 2. SEQ Таблиця \* ARABIC \s 1 6 – Редагування новини

Мета тесту:

Перевірка функції «Редагування новини»

Початковий стан системи:

Відкрита сторінка «Керування новинами»

Вхідні дані:

Схема проведення тесту:

Натиснути кнопку біля новини, яку потрібно відредагувати. У полі новина відредагувати новину, у полі підпис відредагувати підпис. Натиснути кнопку

Продовження таблиці 2.6

«Застосувати»

Очікуваний результат:

Новина відредагована

Стан системи після проведення випробування:

Відкрита сторінка «Керування новинами»

Таблиця STYLEREF 1 \s 2. SEQ Таблиця \* ARABIC \s 1 7 – Видалення новини

Мета тесту:

Перевірка функції «Видалення новини»

Початковий стан системи:

Відкрита сторінка «Керування новинами»

Вхідні дані:

Схема проведення тесту:

Натиснути кнопку біля новини, яку потрібно видалити. Підтвердити бажання видалити новину натиснувши кнопку «ОК»

Очікуваний результат:

Новина видалена

Стан системи після проведення випробування:

Відкрита сторінка «Керування новинами»

Таблиця STYLEREF 1 \s 2. SEQ Таблиця \* ARABIC \s 1 8 – Додавання нового авто

Мета тесту:

Перевірка функції «Додавання нового авто»

Початковий стан системи:

Відкрита сторінка «Керування автомобілями»

Вхідні дані:

Марка, Модель, Колір, Рік, Об’єм двигуна, Тип кузова, Тип пального, Тип коробки передач, Описання, Ціна

Схема проведення тесту:

Натиснути кнопку «Добавити», заповнити усі поля на сторінці, натиснути кнопку «Добавити»

Очікуваний результат:

Нове авто додано

Стан системи після проведення випробування:

Відкрита сторінка «Додавання фотографії»

Таблиця STYLEREF 1 \s 2. SEQ Таблиця \* ARABIC \s 1 9 – Перевірка заповнення усіх атрибутів авто

Мета тесту:

Перевірка функції «Перевірка заповнення усіх атрибутів авто»

Початковий стан системи:

Відкрита сторінка «Додавання нового авто»

Продовження таблиці 2.9

Вхідні дані:

Марка або Модель, Колір, Рік, Об’єм двигуна, Тип кузова, Тип пального, Тип коробки передач, Описання, Ціна

Схема проведення тесту:

Натиснути кнопку «Добавити»

Очікуваний результат:

Вікно повідомлення про помилку вводу. Додавання нового авто не виконано:

Стан системи після проведення випробування:

Відкрита сторінка «Додавання нового авто»

Таблиця STYLEREF 1 \s 2. SEQ Таблиця \* ARABIC \s 1 10 – Редагування авто

Мета тесту:

Перевірка функції «Редагування авто»

Початковий стан системи:

Відкрита сторінка «Керування автомобілями»

Вхідні дані:

Марка, Модель, Колір, Рік, Об’єм двигуна, Тип кузова, Тип пального, Тип коробки передач, Описання, Ціна

Схема проведення тесту:

Натиснути кнопку . Відредагувати неправильні поля. Натиснути кнопку «Застосувати».

Очікуваний результат:

Запис відредагований

Стан системи після проведення випробування:

Відкрита сторінка «Керування автомобілями»

Таблиця STYLEREF 1 \s 2. SEQ Таблиця \* ARABIC \s 1 11 – Видалення авто

Мета тесту:

Перевірка функції «Видалення авто»

Початковий стан системи:

Відкрита сторінка «Керування автомобілями»

Вхідні дані:

Продовження таблиці 2.11

Схема проведення тесту:

Натиснути кнопку біля авто, яку потрібно видалити. Підтвердити бажання видалити авто натиснувши кнопку «ОК»

Очікуваний результат:

Авто видалено

Стан системи після проведення випробування:

Відкрита сторінка «Керування автомобілями»

Таблиця STYLEREF 1 \s 2. SEQ Таблиця \* ARABIC \s 1 12 – Додавання фото при створенні авто

Мета тесту:

Перевірка функції «Додавання фото при створенні авто»

Початковий стан системи:

Відкрита сторінка «Створення авто»

Вхідні дані:

Файл фото, назва фото

Схема проведення тесту:

Натиснути кнопку «Добавити», заповнити усі поля на сторінці, натиснути кнопку «Добавити»

Очікуваний результат:

Фото додано. Повідомленні про успіх додавання та фото відображається на тій самій сторінці.

Стан системи після проведення випробування:

Відкрита сторінка «Додавання фото»

Таблиця STYLEREF 1 \s 2. SEQ Таблиця \* ARABIC \s 1 13 – Перевірка заповнення усіх полів на сторінці

Мета тесту:

Перевірка функції «Перевірка заповнення усіх полів на сторінці»

Початковий стан системи:

Відкрита сторінка «Додавання фото»

Вхідні дані:

Файл фото або назва фото

Схема проведення тесту:

Натиснути кнопку «Добавити», заповнити усі поля на сторінці, натиснути кнопку «Добавити»

Очікуваний результат:

Вікно повідомлення про помилку вводу. Добавляння фото не виконано:

Продовження таблиці 2.13

Стан системи після проведення випробування:

Відкрита сторінка «Додавання фото»

Таблиця STYLEREF 1 \s 2. SEQ Таблиця \* ARABIC \s 1 14 – Додавання фото при редагуванні

Мета тесту:

Перевірка функції «Редагування фото»

Початковий стан системи:

Відкрита сторінка «Редагування автомобілів»Страницы: 1 | 2 | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: