Контрольні питання до змістових модулів з Цитохімії

Контрольні питання до змістових модулів з Цитохімії

Контрольні питання до змістового модуля 1

Основні задачі цитохімії

Де і для чого застосовуються гісто- і цитохімічні методи?

Перерахуйте типи матеріалу, який може застосовуватися для гісто- і цитохімічних методів.

Назвіть основні правила, які повинні виконуватися при заборі і підготовці будь якого матеріалу для гісто- і цитохімічних досліджень?

Назвіть основні особливості, які повинні виконуватися і враховуватися при заборі і підготовці трупного матеріалу для гісто- і цитохімічних досліджень?

Назвіть основні особливості, які повинні виконуватися і враховуватися при заборі і підготовці боєнського матеріалу для гісто- і цитохімічних досліджень?

Назвіть основні особливості, які повинні виконуватися і враховуватися при заборі і підготовці експериментального матеріалу для гісто- і цитохімічних досліджень?

Назвіть основні особливості, які повинні виконуватися і враховуватися при заборі і підготовці післяопераційного матеріалу для гісто- і цитохімічних досліджень?

Назвіть фізичні методи фіксації матеріалу.

У чому полягає методи ліофільного висушування матеріалу?

Які переваги методу ліофільного висушування перед іншими методами фіксації?

Перерахуйте правила, яких необхідно притримуватись при хімічній фіксації.

Перерахуйте відомі Вам прості фіксатори, що застосовуються в цитохімії.

Опишіть етанол як фіксатор.

Опишіть метанол як фіксатор.

Опишіть ацетон як фіксатор.

Опишіть формалін як простий фіксатор.

Принцип дії сулеми як фіксатора.

В яких дослідженнях застосовується чотириокис осмію як фіксатор?

Які переваги чотириокису осмію як фіксатор?

Які переваги і недоліки сулеми як фіксатора?

Яке значення має додавання оцтової кислоти до складу деяких фіксаторів ?

Яке значення має додавання сахарози в деякі фіксатори при постановці гістохімічних реакцій на ферменти?

Яке значення має додавання оцтової кислоти до складу деяких фіксаторів ?

Назвіть, в чому може полягати небезпечність в роботі з пікриновою кислотою

Назвіть, в чому може полягати небезпечність в роботі з сулемою

Назвіть, в чому може полягати небезпечність в роботі з метанолом.

До складу якого фіксатора входить пікринова кислота?

Які компоненти входять до складу фіксатора Карнуа?

Які компоненти входять до складу рідини Бекера?

Яке значення має додавання хлориду кальцію до складу рідини Бекера?

Які компоненти входять до складу суміші Шафера?

Які компоненти входять до складу фіксатора Ліллі?

Які компоненти входять до складу суміші Пірсона?

Які компоненти входять до складу суміші Буена?

Які компоненти входять до складу рідини Чіаччіо?

Якими факторами визначається остаточний вибір фіксатора для проведення цито- і гістохімічних досліджень?

Які фіксатори застосовують при фіксації мазків крові і кісткового мозку?

Які фіксатори краще застосовувати для фіксації ліпідних речовин?

Які фіксатори добре застосовувати при вивченні гістохімії глікогена і інших вуглеводів в тканинах?

Фіксатори з яким компонентом інтесивно блокують SH-групи білків?

Фіксатори з яким компонентом потребують відмивання зразків з додаванням іодиду К?

Фіксатори з яким компонентом потребують проведення процесу фіксації в темряві?

Яка речовина, що застосовуються як фіксуючий компонент в одній з галузей цитохімії розкладається на повітрі і світлі з утворенням отруйних парів?

Що можна визначити при забарвленні препаратів бромфеноловим синім?

Що можна визначити за допомогою реакції Фулмера?

Що можна визначити при забарвленні препаратів амідочорним 10В?

Що можна визначити при забарвленні препаратів бромфеноловим синім?

За допомогою якої реакції можна визначити локалізацію оснóвних білків в клітині?

Який колір повинен мати правильно приготований реактив Шиффа?

З якими амінокислотами відбувається взаємодія реактивів при виявленні білків за допомогою реакції Міллона?

На які амінокислоти в «реагує» реакція тетразонієвого сполучення при виявленні сумарних білків?.

За якою реакцію можна визначити ядерні білки?

З якими групами білків взаємодіє амидочорний 10 В?

Який барвник використовуеться в реакції Фулмера?

Який колір має продукт позитивної реакції при забарвленні препаратів бромфеноловим синім?

Який колір має продукт позитивної реакції з нінгідрином?

Який колір має продукт позитивної реакції при забарвленні препаратів за Фулмером?

Який колір має продукт позитивної реакції при визначенні білків за допосмогою реакції тетразонієвого сполучення?

Який колір має продукт позитивної реакції при забарвленні препаратів суданом чорним 10 Б?

На які амінокислоти існують специфічні гістохімічні реакції?

В чому полягає складність визначення індивідуальних амінокислот цитохімічними методами?

Реакція якого типу в основному застосовується для виявлення α-ациламідокарбоксильних груп?

Біологічне значення SH-груп

Які індивідуальні амінокислоти можуть визначатися цитохімічними методами?

Реакція якого типу в основному застосовується для виявлення SH-груп ?

Яка реакція може застосовуватися для виявлення NH2 -груп ?

Яка реакція може застосовуватися для виявлення дісульфідних груп ?

Який реактив застосовується для окислення -S-S- груп при їх виявленні в білках за Пірсом?

Фіксатори якого типу не підходять для подальшого визначення S-S- груп

Реакція Сакагуші є позитивною для похідних гуанідина. Яка амінокислота може визначатися за цією допомогою цієї реакції?

Контрольні питання до змістового модуля 2.

Перерахуйте відомі Вам гістохімічні реакції виявлення нуклеїнових кислот.

Що виявляє реакція Ейнарсона?

Умови прояву інтесивності забарвлення і специфічності реакції Ейнарсона по виявленню нуклеїнових кислот

Який барвник використовується в реакції Ейнарсона, з якою хімічною групою він взаємодіє?

Якими реакціями можна виявити РНК в клітині?

Що дозволяє виявляти забарвлення зрізів сумішшю метилового зеленого з піроніном?

Що дозволяє виявляти забарвлення зрізів барвником Унна?

Які складові містить барвник Унна?

Як повинна виглядати позитивна реакція при забарвленні зрізів сумішшю метилового зеленого з піроніном?

Опишіть принцип реакції Фельгена.

Характеристика методу Фьольгена, його значення в біології.

Які основні компоненти необхідні для проведення реакції Фельгена?

Характеристика методу виявлення нуклеїновим кислот акридиновим оранжевим.

Назвіть реакцію, яка дозволяє сумарно виявляти нуклеїнові кислоти.

Назвіть реакцію, яка дозволяє роздільно виявляти нуклеїнові кислоти.

Назвіть реакцію, яка дозволяє спеціфічно виявляти тільки ДНК.

Чи можуть нуклеїнові кислоти викликати явище метахромазії при проведенні гістохімічних реакцій? Чому?

Характеристка методу С-забарвлення хромосом

Характеристка методу G-забарвлення хромосом

Характеристка методу Q-забарвлення хромосом

Характеристка методу ЯОР-забарвлення хромосом

Принцип FISH-методу.

Яких умов необхідно дотримуватись при приготуванні забарвлених препаратів хромосом?

Який метод дозволяє отримати максимальну інформацію про будову хромосом?

Який метод забарвлення хромосом використовує солі срібла, як виглядає при цьому позитивна реакція?

Який метод забарвлення хромосом виявляє ділянки конститутивного гетерохроматина, яка обробка препаратів проводиться при цьому?

При якому методі забарвлення хромосом застосовується їх попередня обробка трипсином? Як повинен виглядати кінцевий результат реакції?

Класифікація вуглеводів.Які групи вуглеводів можна виявляти за допомогою гістохімічних реакцій, а які – ні. Чому?

Загальна характеристика полісахаридів тваринних організмів.

Дайте характеристику глікогену як біоорганічної сполуки.

Особливості підготовки гістологічного матеріалу для цитохімічного виявлення глікогену.

Загальна характеристика глікозаміногліканів.

Які хімічні особливості молекул глікозаміногліканів забезпечують виконання багатьох їх біологічних функцій і використовуються при постанвці гістохімічних реакцій на ці речовини?

Функціїї гіалуронану в тканинах і клітинах.

Загальна характеристика протеогліканів.

В яких тканинах найбільший вміст глікогену?

Як виглядає позитивна PAS-реакція в в мазках кісткового мозку?

При якому типі стромально-судинних дистрофій виникає метахроматичне забарвлення толуїдинового синього? Чим це обумовлено?

При якому типі стромально-судинних дистрофій не виникає метахроматичне забарвлення толуїдинового синього? Чим це обумовлено?

Принцип реакції Шабадаша.

Принцип реакції Хейла.

Які гістохімічні реакції виявляють кислі мукополісахариди?

Назвіть групові реакції на виявлення глікозаміногліканів. В яких тканинах і клітинах вони можуть дати позитивний результат?

Які хімічні особливості кислих мукополісахаридів використовуються в реакції Хейла?

Назвіть основний діючий компонент реактиву Хейла. З якими хімічними групами він реагує в цитохімічних реакціях?

Продуктом якої гістохімічної реакції є берлінська блакить? Що вона виявляє?

Що виявляє реакція з алціановим синім за Стидменом?

Які сполуки можут виступати як хромотропи в метахроматичних реакціях?

Від чого залежить інтесивність і характер метахромазії?

Для чого застосовується гіалуронідаза при гістохімічному вивченні полісахаридів?

Які типи гіалуронідаз застосовуються при гістохімічному вивченні полісахаридів, чим вони відрізняються?

Для чого застосовується діастаза при гістохімічному вивченні полісахаридів?

Для чого застосовуються реакції метилювання-деметилювання при гістохімічному вивченні полісахаридів?

Як гістохімічно можна розрізнити сульфатовані і несульфатовані мукополісахариди?

Охарактеризуйте явище метахромазії

Які барвники використовуються в метахроматичних реакціях?

Типи метахромазії.

При вивченні яких сполук найчастіше має місце явище метахромазії?

Локалізація ліпідів в клітинах

Вимоги при підготовці матеріалу для цитохімічного визначення ліпідів.

Основні принципи цитохімічного виявлення ліпідів

Барвники, які застосовуються при цитохімічному виявленні ліпідів.

Характеристика жиророзчинних барвників

Основні відмінності суданових барвників і нільського блакитного.

Суданові барвники, їх застосування в цитохімії

Принцип дії суданових барвників

Принцип вибору розчинника для суданових барвників

Охарактеризуйте поняття „піниста клітина”.

Ознаки жирової дистрофії клітини при застосуванні рутинних гістологічних методів забарвлення.

Методи виявлення нейтральних ліпідів

Охарактеризуйте метод, який дозволяє роздільно виявити кислі і нейтральні ліпіди.

Метод виявлення ліпідів за допомогою нільського блакитного

Холестрин. Методи його виявлення.

Метод Кайна

Виявлення холестерину за Шульцем

Характеристика і недоліки методу виявлення холестеролу, який базується на біохімічному методі.

Принцип виявлення ліпідів в поляризованому світлі

Як відрізнити холестерол від інших ліпідів при дослідженні в поляризованному світлі?

Гістохімічний контроль при визначенні ліпідів.

Контрольні питання до змістового модуля 3.

Дайте загальну характеристику ферментів

Перерахуйте умови, необхідні для гістохімічного виявлення ферментів

Перерахуйе основні типи реакцій, які застосовуються при гістохімічному виявленні фрментів.

Перерахуйте групи методів визначення ферментів, які належать до реакцій осадження

Опишіть стадії реакцій типу Гоморі

У чому полягають реакціїї осадження з іонами металів?

Яку узагальнюючу назву мають реакції з використанням осадження продукту іонами металів? Який вигляд має кінцевий продукт більшості реакцій за типом Гоморі?

Солі яких металів найчастіше використовуються для осадження продукту реакції за типом Гоморі?

В реакціях якого типу і для чого використовуються розчинні сульфіди?

Наведіть загальну формулу діазосполуки.

Дайте загальну характеристику стадій реакцій одночасного азосполучення

Похідні яких сполук найчастіше використовуються як субстрат при визначенні ферментів за реакціями одночасного азосполучення?

Що може виступати органічним радикалом в складі молекули діазосоплуки?

Від яких факторів залежить стабільність солей діазонія?

Які фактори впливають на швидкість реакцій азосполучення?

Як впливають солі діазонія на активність ферментів, які визначаються?

Опишіть загальні стадії тетразолієвої реакції визначення ферментів.

Що є кінцевим продуктом в тетразолієвих реакціях?

Які стадії відбуваються в реакціях послідовного азосполучення при визначенні ферментів?

Опишіть основну відмінність в проведенні реакцій одночасного і послідовного діазосполучення.

В чому полягають окремі переваги реакцій послідовного діазосполучення перед реакціями одночасного діазосполучення?

Похідні якої сполуки найчастіше використовуються як субстрат при визначенні ферментів за реакціями одночасного азосполучення?

В який тканинах спостерігається найбільш високий вміст лужної фосфатази?

В яких випадках може спостерігатися патологічне підвищення активності лужної фосфатази в тканинах?

Властивості і локалізація кислої фосфатази.

В яких клітинах крові спостерігається позитивне забарвлення на кислу фосфатазу?

Як повинна виглядатаи позитивна реакція на кислу фосфатазу за методом азосполучення?

За активністю якого ферменту і як можна розрізнити Т- і В-лімфоцити ?

Реакція на який фермент дозволяє полегшити диференціацію мієлобластними і монобластними лейкозами?

Властивості і локалізація 5’-нуклеотидази.

Властивості і локалізація глюкозо-6- фосфатази.

Властивості і локалізація ліпази.

Властивості і локалізація ацетилхолінестерази.

Властивості і локалізація пероксидази.

Властивості і локалізація сукцинатдегідрогенази.

Який фермент і чому дозволяє провести гістохімічну діагностику ішемічних змін на трупному матеріалі?

Визначення якого ферменту дозволяє отримати інформацію про активність циклу Кребса в клітинах?

Властивості і локалізація малатдегідрогенази.

Властивості і локалізація лактатдегідрогенази.

Яким методом визначаються дегідрогенази?

Якими методами можна визначати локалізацію лужної фофатази в тканинах?

Якими методами можна визначати локалізацію кислої фофатази в тканинах?

Якими методами можна визначати локалізацію 5’-нуклеотидази в тканинах?

Якими методами можна визначати локалізацію глюкозо-6- фосфатази в тканинах?Страницы: 1 | 2 | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: