Мінімальні тарифні ставки для робітників об’єднань І підприємств

Додаток №1

до УГОДИ на 2008-2010 роки

Мінімальні тарифні ставки

для робітників об’єднань і підприємств медичної та мікробіологічної промисловості

№ сітки

Види виробництв та робіт, професій робітників

Коефіцієнти співвідношень мінімальних місячних тарифних ставок робітників І розряду до законодавчо встановленої величини прожиткового мінімуму працездатної особи

1.

Робітники основного виробництва з нормальними умовами праці

1,2

2.

Підприємства і цехи з ремонту устаткування (рухомого складу, суден і автомобілів), контрольно-вимірювальних приладів і автоматики; ремонтно-будівельні, енергетичні, ливарні, ковальські, паросилового господарства, жестяно-баночні, електролітні, літографоштампувальні цехи і цехи лакування жесті, компресорні, вентиляційно-зволожувані і кисневі установки, очисні споруди

1,2

3.

Станочні роботи з обробки металу і інших матеріалів різанням на металообробних верстатах; роботи по холодній штамповці металів та інших матеріалів, виготовленні і ремонту інструменту і технологічного оснащення

1,35

4.

Робітники у виробничих цехах і підрозділах, безпосередньо зайняті ремонтом і налагодженням основного технологічного, електроенергетичного, експериментального і наукового устаткування, машин, механізмів, суден, автомобілів та іншого рухомого складу, електронно-обчислювальної техніки, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики

1,35

Міжкваліфікаційні (міжрозрядні) співвідношення для встановлення тарифних ставок робітникам:

1 – 1,0; 2 – 1,1; 3 – 1,22; 4 – 1,36; 5 – 1,56; 6 – 1,82.

Примітки:

- розрахункова середньомісячна норма тривалості робочого часу при 40-годинному робочому тижні щорічно визначається Міністерством праці та соціальної політики України

(на 2008 рік вона складає – 167,6 годин);

- при встановленні тарифної ставки робітнику І розряду основного виробництва з нормальними умовами праці більш високого рівня, зберігається співвідношення між тарифними сітками.

Додаток № 2

до Угоди на 2008-2010 роки

Мінімальні коефіцієнти міжкваліфікаційних (міжпосадових)

співвідношень посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців ПІДПРИЄМСТВ медичної та мікробіологічної галузей промисловості до посадового окладу техніка

Найменування посад

Коефіцієнти до мінімального

посадового окладу техніка

1.

Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об‘єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну і т. ін.), директор (начальник, інший керівник) підприємства

за контрактом

2.

Головний інженер виробничого об‘єднання

3,0

3.

Головний інженер підприємства

2,36

4.

Заступник директора, головний бухгалтер

2,27

5.

Головні: технолог, економіст

2,18

6.

Головні: механік, енергетик, метролог, архітектор

2,18

7.

Начальники відділів: виробничого, технічного, проектно — конструкторського, начальник виробництва

2,18

8.

Начальники відділів: автоматизованої системи керування виробництвом (АСКВ), механізації та автоматизації виробничих процесів, стандартизації, охорони праці, охорони навколишнього середовища

2,0

9.

Начальники відділів: комплектації устаткування, капітального будівництва (технічного переозброєння)

1,82

10.

Начальники бюро: технічного, проектно-конструкторського, виробничого, організації праці та заробітної плати

1.91

11.

Начальники інших бюро у відділах і виробництвах

1.73

12.

Начальники бюро цеху: технологічного, виробничо-диспетчерського, організації праці та заробітної плати, планово-економічного

1,91

13.

Начальник центральної заводської лабораторії

1,82

14.

Начальники відділів: планово — економічного, організації праці та заробітної плати, фінансового, зовнішньо-економічних зв‘язків, комерційного

1,91

15.

Начальники лабораторій: наукової організації праці та управління виробництвом, нормативно-дослідної (станції) з питань праці, соціології та психофізіології праці, техніко-економічних досліджень

1,73

16.

Начальники відділів: матеріально-технічного постачання, збуту (маркетингу)

2,18

17.

Начальник юридичного відділу

1,82

18.

Начальники відділів: науково-технічної інформації, патентної та винахідницької роботи

1,73

19.

Начальники відділів: підготовки кадрів, соціального розвитку

1,64

20.

Начальник відділу кадрів

1,91

21.

Начальник штабу цивільної оборони

1,46

22.

Начальник відділу підсобного сільського господарства

2,0

23.

Начальник господарського відділу

1,18

24.

Начальники (завідувачі) лабораторій: виробничої, хімічної, з контролю виробництва, метрології

1,91

25

Начальник пожежної, сторожової охорони

1.6

26.

Провідні інженери: конструктор, технолог, з організації та нормування праці, програміст, з охорони праці

1,91

27.

Інженер з організації та нормування праці:

І категорії

категорії ІІ

1,81

1,64

28.

Інженери: конструктор, технолог, з охорони праці

І категорії

ІІ категорії

ІІІ категорії

1,81

1,64

1,46

29.

Провідні: інженери інших спеціальностей, економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор

1,73

30.

Інженери інших спеціальностей, економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, психолог, соціолог, фізіолог, художник

І категорії

ІІ категорії

1,64

1,46

31.

Інженери усіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, юрисконсульт психолог, соціолог, фізіолог, художник, перекладач іноземної мови

1,27

32.

Старші: хімік, диспетчер

1,46

33.

Хімік, диспетчер

1,27

34.

Техніки усіх спеціальностей:

І категорії

ІІ категорії

1,18

1,09

35.

Техніки усіх спеціальностей, лаборант

1,0

36.

Начальники цехів

1,91

37.

Начальники установок

2,18

38.

Начальники: дільниці, зміни, відділення,; механік, енергетик цеху

1,82

39.

Начальники: товарної групи, резервуарного парку, естакади реагентного господарства, парокотельної установки

1,64

40.

Старші: майстер, майстер контрольний цеху, дільниці

І групи

ІІ групи

ІІІ групи

1,73

1,64

1,45

41.

Майстер, майстер контрольний цеху, дільниці

І групи

ІІ групи

ІІІ групи

1,64

1,45

1,27

Примітка:1)Посадові оклади заступникам встановлюються на 5-15 відсотків менше посадового

окладу відповідного керівника (начальника), крім першого керівника.

2)Посадові оклади головним бухгалтерам встановлюються на рівні посадових окладів заступників керівника.

3)Розрахунковий посадовий оклад техніка без категорії приймається на рівні тарифної ставки робітника основного виробництва з нормальними умовами праці ІІІ розряду.

Додаток №3

до УГОДИ на 2008-2010 роки

Мінімальні коефіцієнти міжкваліфікаційних (міжпосадових)

співвідношень посадових окладів керівників, професіоналів,

фахівців і технічних службовців науково-дослідних, конструкторських, технологічних, проектних та інших наукових установ і організацій медичної та мікробіологічної галузей промисловості до посадового окладу технікаСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: