Перелік документів, які необхідні надати для отримання Замовнико

ПЕРЕЛІК

документів, які необхідні надати для отримання Замовником “Свідоцтва про погодження конструкціїї ТЗ і відповідність вимогам безпеки дорожнього руху” щодо переобладнання ДТЗ для роботи на газовому паливі.

Перелік спеціального обладнанння та устаткування, необхідного для переобладнання ДТЗ для роботи на газовому паливі, для ремонту та обслуговування газової апаратури ДТЗ (обладнання для опосвідчення газових балонів, перевірки герметичності газобалонного обладнання, газоаналітична аппаратура тощо).

План виробничого (-их) приміщення (-нь), де виконуються роботи з переобладнання ДТЗ для роботи на газовому паливі та роботи з ремонту та обслуговування газової апаратури ДТЗ. На плані мають бути зазначені адреса та розміщення спеціального обладнання та устаткування.

Дані про персонал, який пройшов підготовку та навчання щодо особливостей конструкції, переобладнання, ремонту та обслуговування газової апаратури ДТЗ (копії посвідчень).

Технічна документація на переобладнання ДТЗ відповідних моделей із застосуванням відповідного газобалонного обладнання (чинні технічні умови, інструкції з переобладнання та експлуатації тощо).

Копія Дозволу на початок роботи, наданий територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці, про відповідність підприємства чинним вимогам стосовно умов та охорони праці при переобладнанні ДТЗ для роботи на стисненому природному газі (СПГ), або (і) зрідженому нафтовому газі (ЗНГ).

Перелік газобалонного обладнання яке буде застосовуватись при переобладнання ДТЗ.

Перелік моделей ДТЗ, які підприємство планує переобладнувати для роботи на газовому паливі.

Робоча документація:

журнал реєстрації договорів та актів виконанних робіт щодо переобладнання ДТЗ для роботи на газових паливах;

журнал реєстрації актів приймання – передачі ДТЗ за формою, наведеною в додатку № 7 або № 8 до “Правил державної реєстрації та обліку автомобілів ….”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1388 від 17.09.98 р. із змінами і доповненнями, внесеми постановою км № 1276 від 18.08.2000 р.

журнал реєстрації завірених копій “Свідоцтв…” та сторінок обов”язкового додатку, де зазначена відповідна модель ДТЗ газобалонного обладнання та вимоги до її переобладнання (або копії висновку науково-технічної експертизи);

журнал реєстрації рекламацій (претензій) на надані послуги;

договір на проведення перевірки (визначення екологічних показників), якщо це планується виконувати у сторонній організації;

договір на проведення перевірки герметичності ГБО ДТЗ, якщо це планується виконувати у сторонній організації.

Для перевірки відповідності конструкції переобладнанного для роботи на газовому паливі ДТЗ з вимогами технічної документації та правил ЄЕК ООН № 67 або № 110, № 83, ГОСТ 17.2.2.03-87, ДСТУ 3649-97, ГСТУ 60.2.00011584.011-2001, СТП 10-004-2002 тв СТП 11.2-96 надати на кваліфікаційні випробування переобладнанний (-і) ДТЗ.

ДТЗ повинен бути: заправлений газом і бензином, технічно справним та відповідати вимогам документів наведених в п.9

Предыдущий:

Следующий: