Перелік наукових друкованих праць співробітників інституту

Перелік наукових друкованих праць співробітників інституту

2011 р.

пор.

Назва наукової праці

Видання

(рік, №, стор.)

Прізвища авторів

1

2

3

4

МОНОГРАФІЇ

2

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідемічну ситуацію. 2010 рік: [монографія]/ за ред. О.В. Аніщенка

К.: 2011. 459 с.

Колективна монографія (МОЗ України, Український інститут стратегічних досліджень)

Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2010 рік: [монографія]/ за ред. О.В. Аніщенка

К., 2011. – 544 с.

Колективна монографія (МОЗ України, Український інститут стратегічних досліджень)

Щорічна доповідь. Приватна медицина в Україні. 2010:

[монографія]

К., 2011. – 105 с.

Слабкий Г.О.

Ященко Ю.Б.

Чепелевська Л.А.

Кризина Н.П.

Ярош Н.П.

Дячук Д.Д.

Медведовська Н.В.

Шевченко М.В.

Голубчиков М.В.

Шпак Г.В.

Збітнєва С.В.

Пархоменко Г.Я.

Бугорков І.В.

Міжгалузева комплексна програма “Здоров’я нації”. 2010 / за редакцією

І. М. Ємця, Г.О. Слабкого (Науково-інформаційне видання)

К: МОЗ, УІСД, 2011. – 163 с.

Аксенова В.І.

Бойко В.Я.

Бедний В.В.

Бухановська Т.М.

Волинкін І.І.

Дудіна О.О.

Єльчиць Т.В.

Заглада О.О.

Збітнева С.В.

Істомін С.В

Карамзина Л.А.

Кондратюк Н.Ю.

Крапівіна А.А.

Кривенко Є.М

Кризина Н.П.

Курчатов Г.В.

Кучеренко Н.Т.

Лізунова Г.І.

Медведовська Н.В.

Михайленко П.М.

Піскун В.Ф.

Ринда Ф.П.

Русняк В.А.

Ситенко О.Р.

Смірнова Т.М.

Слабкий В.Г.

Ціборовський О.М

Ципко М.І.

Чепелевська Л.А.

Шевченко М.В.

Шпак Г.В.

Ярош Н.П.

Ященко Ю.Б.

Смірнова Т.М.

Андрейчин Л.В.

Волошина Ю.В.

Шляхи систематизації законодавства України у сфері охорони здоров’я

К.: МОЗ, УІСД, 2011. – 72 с.

Ціборовський О.М.

Істомін С.В.

Сорока В.М.

Медико-демографічна ситуація та організація медичної допомоги населенню у 2010 році : підсумки діяльності системи охорони здоров’я та реалізація Програми економічних реформ на

2010-2014 рр.“Заможне суспільство,

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” / за редакцією

Першого заступника Міністра охорони здоров’я О.В. Аніщенка

К.: МОЗ України, 2011. – 104 с.

Лихотоп Р.Й.

Карпінська Л.Г.

Хобзей М.К.

Осташко С.І.

Гажаман Т.М.

Григоренко А.А.

Стеців В.В.

Вороненко В.В.

Левицький О.І.

Марунич В.В.є

Підгорна Л.М.

Феденко І.Б.

Чепелевська Л.А.

Медведовська Н.В.

Шпак Г.В.

Олексюк О.Б.

Геронтопсихіатрична допомога: сучасні підходи

Тернопіль, 2011. – 224 с.

Пінчук І.Я.

Сучасні підходи до фінансування системи охорони здоров’я

К., 2011. – 345 с.

Слабкий Г.О.

Шевченко М.В.

Заглада О.О.

Стан та чинники здоров’я українських підлітків

(за результатами соціологічного дослідження в межах міжнародного проекту “Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді”)

(“Health behaviour school-aged children” – HBSC)

К.: ЮНІСЕФ, Укр. ін.-т. соц. дослідж. ім. Яременка. – К., “КІС”, 2011. – 172 с.

Балакірєва О.М.

Бондар Т.В.

Артюх О.Р.

Василашко І.П.

Онопрієнко О.В.

Патрікєєва О.О.

Рингач Н.О.

Слабкий Г.О.

Сидяк С.В.

Сазонова Я.О.

Сакович О.Т.

Чернін І.М.

Швець О.В.

Шевченко М.В.

Шестаковський О.П.

Розвиток кадрових ресурсів охорони здоров»я України. Монографія

К; 2011. – 70 с.

Слабкий Г.О.

Волинкін І.І.

Голубчиков М.В.

Кривенко Є.М.

Шпак Г. В.

HIV Policy Assessment: Ukraine

HIV Policy Assessment: Ukraine. Washington, DC: Futures Group, Health Policy Project. – 2011. –

106 р.

Suggested citation

Judice. N.,

O. Zaglada,

and R. Mbuya-Brown. Marina Shevchenko

(P. 47–57)

and et

Регіональні системи охорони здоров’я України : [монографія в 2 ч.] / за ред. Р.О. Моісеєнко .

К., 2011. – Ч 1. – 239 с.

Регіональні системи охорони здоров’я України : [монографія в 2 ч.] / за ред. Р.О. Моісеєнко

К., 2011. – Ч ІІ. – 273 с.

Здоров’я населення Рівненщини та організація медичної допомоги (за даними управлінського аудиту) : [монографія]

Рівне, 2011. – 141 с.

Г. О. Слабкий,

В. Я. Бойко,

М. В. Шевченко

та ін.

РОЗДІЛИ ЩОРІЧНИХ ДОПОВІДЕЙ

Вступ

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідемічну ситуацію. 2010 рік: [монографія]/ за ред. О.В. Аніщенка. – С. 9

Ященко Ю.Б.

1.

Сучасна медико-демографічна ситуація в Україні

Там же. – С. 10–33

Чепелевська Л.А.

Орда О.М.

Рудницький О.П.

Любінець О.В.

2.

Характеристика стану здоров’я населення України

Там же. – С. 34–174

Москаленко В.Ф.

Вороненко Ю.В.

Слабкий Г.О.

Хобзей М.К.

Голубчиков М.В.

2.1. Загальні закономірності стану здоров’я населення України

Там же. – С. 34 –41

Медведовська Н.В.

Криштопа Б.П.

Кутуза А.С.

2.2. Динаміка стану здоров’я дитячого населення України

Там же. – С. 41–45

Курчатов В.Г.

Авраменко О.І.

Габорець Ю.Ю.

Андрейчин Л.В.

Матвієнко І.М.

2.3. Динаміка стану здоров’я населення працездатного віку

Там же. – С. 46–50

Дячук Д.Д.

Курчатов Г.В.

Сердюк С.М.

2.4. Динаміка стану здоров’я населення старших вікових груп

Там же. – С. 50–54

Курчатов В.Г.

Збітнєва С.В.

Бідний В.В.

2.5. Характеристика репродуктивного здоров’я населення України

Там же. – С. 54–66

Дудіна О.О.

Гойда Н.Г.Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: