082-1385 Зовнішня торгівля послугами Київської області у січні

ЕКСПРЕС-ВИПУСК

Держкомстат

Головне управління статистики

у Київській області

08/2-13/85

Зовнішня торгівля послугами Київської області у січні–березні 2009 року

Обсяг експорту послуг за січень–березень 2009р. становив 65,7 млн.дол. США і збільшився порівняно з відповідним періодом 2008р. у 2,2 раза, імпорту – 18,9 млн.дол. і зменшився на 33,1%. Додатне сальдо зовнішньої торгівлі послугами складало 46,8 (у січні–березні 2008р. – 1,2 млн.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнювало 3,47.

Динаміка обсягів експорту-імпорту послуг

EMBED MSGraph.Chart.8 \s

Зовнішньоторговельні операції послугами область здійснювала з партнерами 103 країн світу.

Із загального обсягу експорту послуг 7,5% склали послуги, надані країнам СНД, 80,8% – країнам ЄС (у січні–березні 2008р. – відповідно 27,1% і 44,1%).

Основні країни-партнери в експорті послуг

Обсяг послуг, наданих країнам СНД, зменшився порівняно з відповідним періодом 2008р. на 3 млн.дол. (на 38,1%), у т.ч. Російській Федерації – на 2,5 млн.дол. (на 42,6%). Обсяг послуг, наданих іншим країнам світу, збільшився на 39,4 млн.дол. (у 2,8 раза) переважно за рахунок збільшення експорту послуг до Бельгії. Одночасно зменшився обсяг експорту послуг до Швейцарії на 1,5 млн.дол. (на 50,2%).

Із загального обсягу імпорту послуг 7,5% становили послуги країн СНД, 68,8% – країн ЄС (у січні–березні 2008р. – відповідно 21,7% і 49,1%).

Основні країни-партнери в імпорті послуг

Імпорт послуг із країн СНД зменшився порівняно з відповідним періодом 2008р. на 4,7 млн.дол. на (76,9%) переважно за рахунок зменшення імпорту послуг із Білорусі, Російської Федерації та Казахстану. Обсяг послуг, одержаних із інших країн світу, зменшився на 4,6 млн.дол. (на 20,9%)., у т.ч. із Швейцарії – на 2,8 млн.дол. (на 57,5%). Одночасно збільшився обсяг імпорту послуг до Бельгії на 2,3 млн.дол. (у 13,8 раза).

У структурі зовнішньої торгівлі послугами у січні–березні 2009р. переважали послуги транспорту та зв’язку (93,2% від загальнообласного обсягу експорту, 36,5% – від імпорту), послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм і послуги юридичним особам, фінансові послуги, послуги, пов`язані з екстериторіальною діяльністю (Таблиця 2).

Частка послуг по вантажним та пасажирським перевезенням усіма видами транспорту у загальному обсязі експорту транспортних послуг склала 5%, імпорту – 41,5%. Провідне місце в експорті–імпорті послуг області продовжують займати допоміжні транспортні послуги, питома вага яких у січні–березні 2009р. склала 95% (58,2 млн.дол.) обсягу експорту транспортних послуг, 56,8% (3,9 млн.дол.) – імпорту. Порівняно з відповідним періодом попереднього року обсяг цих послуг збільшився в експорті у 2,9 раза, в імпорті – зменшився на 65,7%.

Найбільше експортних послуг надавалося підприємствами міст Бориспіль – 83,4%, Ірпінь – 4,9% та Фастів – 3,1%. Найбільша частина імпорту послуг припадала на підприємства міст Ірпінь – 16,8%, Бориспіль – 24,0% і Миронівського – 14,5%, Києво-Святошинського – 11,4% районів.

Таблиця 1

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Київської області за січень–березень 2009 року

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня–березня 2008р.

тис.дол. США

у % до січня–березня 2008р.

Усього

65734,5

223,5

18912,7

66,9

46821,8

Країни СНД

4940,4

61,9

1411,4

23,1

3529,0

у тому числі

Російська Федерація

3422,6

57,4

1153,0

46,1

2269,6

Інші країни світу

60794,1

283,6

17501,3

79,1

43292,8

HYPERLINK «mailto:[email protected]» \o «blocked::mailto:[email protected]» з них

HYPERLINK «mailto:[email protected]» \o «blocked::mailto:[email protected]» Країни ЄС

53134,6

409,7

13018,7

93,7

40115,9

у тому числі

Австрія

1143,9

79,3

2103,6

71,8

–959,7

Бельґія

41293,7

89554,7

2436,2

1384,0

38857,5

Італія

556,1

70,9

910,5

373,7

–354,4

Нідерланди

586,5

107,0

671,9

130,1

–85,4

Німеччина

3614,5

101,1

3097,1

72,1

517,5

Польща

485,1

48,7

1314,6

109,8

–829,4

Сполучене Королівство

832,5

63,9

342,2

61,3

490,3

Угорщина

935,5

237,0

32,3

86,2

903,2

Європа

54132,6

348,1

14940,8

81,7

39191,8

HYPERLINK «mailto:[email protected]» \o «blocked::mailto:[email protected]» Азія3358,4

152,2

1438,7

83,9

1919,7

HYPERLINK «mailto:[email protected]» \o «blocked::mailto:[email protected]» Африка58,8

30,8

15,0

42,7

43,8

HYPERLINK «mailto:[email protected]» \o «blocked::mailto:[email protected]» Америка3167,8

90,8

1080,4

51,4

2087,4

HYPERLINK «mailto:[email protected]» \o «blocked::mailto:[email protected]» Австралія і Океанія76,5

2049,9

26,4

х

50,1

Таблиця 2

Структура зовнішньої торгівлі послугами Київської області

за січень–березень 2009 року

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січня–березня 2008р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до січня–березня 2008р.

у % до загаль-ного обсягу

Усього

65734,5

223,5

100,0

18912,7

66,9

100,0

у тому числі

послуги в обробній промисловості

689,2

53,7

1,1

1834,0

64,6

9,7

послуги транспорту та зв’язку

61295,2

254,1

93,2

6904,5

43,2

36,5

послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

84,8

52,7

0,1

2663,6

225,3

14,1

послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особамСтраницы: 1 | 2 | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: