1 (13) – 2009 зміст управління охороною праці та промисловою без

№1 (13) – 2009

ЗМІСТ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЮ БЕЗПЕКОЮ

Нова якість системи експертної оцінки промислової

безпеки України………………………………………………………………………………………………………….3

Эксперт „в кармане”. Ростехнадзор начал борьбу с коррупцией в системе промышленной безопасности……………………………………………………………………9

ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ ЯЛТА–2008

Прохоров В.В. Законодательная инициатива Госгорпромнадзора

по улучшению состояния охраны труда и промышленной

безопасности в Украине…………………………………………………………………………………………12

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ ННДІПБОП З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

Лисюк М.О Концептуальні питання розвитку контрольно-наглядової

діяльності в галузі промислової безпеки……………………………………………………………….15

Левченко В.І., Лесковець В.І. До питання безпечного ведення робіт

поблизу повітряних електричних мереж………………………………………………….…18

Саляєв І.В. Наукова підтримка реалізації науково-технічної політики

у сфері промислової безпеки та охорони праці……………………………………………19

ВИБУХОВА СПРАВА. ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ, ПОВІДОМЛЕННЯ

Поплавський В.А. Джерела небезпеки для навколишнього середовища

під час поводження з вибуховими матеріалами…………………………………………….21

Ігнатович М.В., Поплавський В.А., Косенко І.В. Удосконалення

нормативно-правової бази з безпеки вибухової справи ………………..………………..27

СПЕЦТЕМАТИКА

Угода про технічні бар’єри у торгівлі. Технічні регламенти

та стандарти………………………………………………………………………………………………………….29

ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ, ПОВІДОМЛЕННЯ

РНБОУ про стан і перспективи розвитку вугільної промисловості

та невідкладні заходи щодо підвищення безпеки праці в цій галузі……………………46

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД З ПРОМБЕЗПЕКИ

Красних Б.А., Буйко К.В., Карабанов Ю.Ф., Ткаченко В.А. Організація державного регулювання в галузі промислової безпеки у Великій Британії……………………..…51

Положение о государственном надзоре в области промышленной

безопасности (Беларусь)…………………………………………………………………………..55

Щодо вирішення питань з хімічної безпеки в країнах ЄС……………………….………..59

Організація регулювання промислової безпеки в

ЄвропейськомуСоюзі……………………………………………………………………………….63

ІНФОРМАЦІЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ

Не стандарт .…………………………………………………………………………………………………………65

КУТОЧОК ДОЗВІЛЛЯ……………………………………………………………………………………………….68

Предыдущий:

Следующий: