1 Місцезнаходження 03028, Україна, м. Київ, проспект Науки, 41,

EMBED Word.Picture.6 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ФІЗИКИ

НАПІВПРОВІДНИКІВІМЕНІ В.Є. ЛАШКАРЬОВА

03028, Київ — 28, пр.Науки, 41

тел.: (044) 525-40-20, факс: (044) 525-83-42

E-mail: HYPERLINK «mailto:[email protected]» [email protected]

http://www.isp.kiev.ua

Код ЄДРПОУ 05416952THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

V. LASHKARYOVINSTITUTE OF

SEMICONDUCTOR PHYSICS

41 pr. Nauki, 03028 Kyiv, Ukraine

ph.: +38 (044) 525-40-20, fax: +38 (044) 525-83-42

E-mail: HYPERLINK «mailto:[email protected]» [email protected]

HYPERLINK «http://www.isp.kiev.ua» http://www.isp.kiev.ua

Вих. № 31207/11 — ____

від « 29 » липня 2013р.

ВІСНИК ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Інформаційний бюлетень

01054, м. Київ, ГСП-601, вул. Воровського, 22, офіс 69

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення процедури відритих торгів

1. Замовник:

1.1. Найменування: Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05416952

1.3. Місцезнаходження: 03028, Україна, м. Київ, проспект Науки, 41, к.227а.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35215002000456.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Лещов Євгеній Семенович – голова комітету з конкурсних торгів, науковий співробітник відділу № 13.

03028, м. Київ, пр.Науки, 41, к.227а, телефакс: (044) 525-55-75,

e-mail: HYPERLINK «mailto:[email protected]» [email protected]

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):

Національна академія наук України, ЄДРПОУ 00019270.

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі: Кошти державного бюджету України.

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення): _____________________________________.

2.3. Очікувана ціна одиниці товару: немає.

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: HYPERLINK «https://www.tender.me.gov.ua» https://www.tender.me.gov.ua

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): HYPERLINK «https://www.isp.kiev.ua» https://www.isp.kiev.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 015 — 97: І.2 19 «Дослідження та розробки в галузі архітектури та будівництва» (Науково-технічна робота (НТР) «Розроблення та впровадження комплексної світлодіодної системи освітлення Національного технічного університету ”Київський політехнічний інститут»).

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: науково-технічна робота.

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 03028, Україна, м. Київ, проспект Науки, 41.

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: по 31 грудня 2013р.

6. Місце отримання документації конкурсних торгів: 03028, Україна, м. Київ, проспект Науки, 41, к.227а.

7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати:

7.1. Розмір: не вимагається.

7.2. Вид: не вимагається.

7.3. Умови надання: не вимагається.

8. Подання пропозиції конкурсних торгів:

8.1. Місце: 03028, Україна, м. Київ, проспект Науки, 41, Канцелярія.

8.2. Строк: по «06» вересня 2013 року до 09 год. 30 хв.

9. Розкриття пропозиції конкурсних торгів:

9.1. Місце: 03028, Україна, м. Київ, проспект Науки, 41, кімната 227а (комітет з конкурсних торгів Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України).

9.2. Дата: «06» вересня 2013 року.

9.3. Час: 10 год. 30 хв.

10. Додаткова інформація

Голова комітету з конкурсних торгів ________________ Є.С. Лещов

(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.

Бенецька Олександра Миколаївна

Тел./Факс: (044) 525-55-75

Предыдущий:

Следующий: