1 Планування структури

1.3. Планування структури

Як тільки Ви визначили точну мету і детально з’ясували, якою буде ваша аудиторія, що вони вже знають і про що хочуть довідатися, ви можете починати планувати презентацію. Отже, що ж до неї включати?

Для зручності роботи уточніть кожний пункт. Не просто «програми», а «ряд програм, доступні в даний час, і програми, які знаходяться у процесі підготовки»

Навіть на цій ранній стадії запишіть тривалість кожного пункту і підпункту – це допомагає вчасно потурбуватися щодо перенасиченості.

Непогано буде розсортувати можливі компоненти в стовпчики А, В та С: А – те, що повинно бути включене, В – те, що бажано включити, і С – те, що добре б сказати, якщо для цього буде час.

Вказавши всі пункти, які ви хочете включити, вишикуйте їх у логічну послідовність, у якій вони найбільш природно йтимуть один за одним.

Тепер до вишикуваної в нашій власній свідомості послідовності аргументів потрібно додати мистецтво доповідача. Донині усе, що створювалося, було логічними аргументами, тепер же потрібно перетворити це на цікаву бесіду чи серію бесід.

Слово «бесіда» є тут дуже важливим, адже це усна презентація, а не написання документів. У зв’язку з цим, ведучі, у яких немає досвіду в написанні промов, повинні визначитися зі структурою своїх бесід, наговорити їх на магнітофон і перенести отриманий план на папір замість того, щоб писати їх від початку до кінця.

Презентацію будь-якого вигляду відкриває титульний слайд із назвою доповіді, назвою компанії, можна з логотипом. Назва доповіді ні в якому разі не повинна закликати до конфлікту з аудиторією!

Другий слайд повинен представити мету презентації. З нього повинно бути зрозуміло, які питання винесені на обговорення (зрозуміти, дослідити, розглянути і т.п.), а які залишилися за його рамками. Це допоможе в дискусії уникнути питань, які не стосуються справи.

Третій слайд варто присвятити історії питання. Це особливо важливо для людей, які вперше присутні на такій доповіді і не знають передісторії.

На четвертому слайді покажіть карту Вашої доповіді, починаючи від титульного аркуша і закінчуючи слайдом з висновками.

Після цього зарезервуйте один слайд на висновки та заключну частину і розподіліть те, що залишилося, відповідно до виділеного часу, кількість слайдів за обраними темами. Кількість слайдів з кожної теми не обов’язково повинна бути однаковою, а визначається важливістю й інформативним навантаженням теми.

Предыдущий:

Следующий: