1 Тривалість презентації

1.7. Тривалість презентації

Більшість людей турбуються про те, що вони скажуть недостатньо – це їм здається непрофесійним. Тому, велику небезпеку на етапі підготовки становить ситуація, коли презентація перевантажена інформацією.

Як уже писалося в попередніх параграфах для розрахунку часу непогано розбити наявну інформацію на групи А, В, С за ступенем важливості і позначити кожен абзац у чорнетці сценарію відповідною буквою. Тоді ви зможете пізніше без особливих турбот виключити всі параграфи, позначені літерою С. Виключення матеріалу на стадії створення чорнетки сценарію йде легко, але воно стає усе більш хворобливим у міру того, як йде час і все більше думок, часу і турбот вкладається в реалізацію задуму певної частини.

Слайди для оцінки тривалості їх експозиції можна, умовно, розподілити на 4 типи:

фонові – зображення або текст прямо не зв’язані з голосовою інформацією,

ілюстративні – зображення лише підкріплює голосову інформацію і не вимагає вдумливого вивчення,

інформаційно-графічні – зображення несе основну інформацію і вимагає вдумливого розгляду,

інформаційно-текстові – основне навантаження несе текст.

Чим більше інформаційне навантаження несе слайд, тим більшою повинна бути тривалість його експозиції на екрані. Приблизна тривалість демонстрації кожного типу слайдів: фонові – близько 30 секунд, ілюстративні – 0.5 – 1 хвилина, інформаційно-графічні – 1 – 1.5 хвилини, інформаційно-текстові – близько 2 хвилин.

Варто мати на увазі, що мінімальний час демонстрації слайда повинен бути не менше 20 секунд – цей час необхідний для фокусування зору і сканування картинки. Максимальний час – 2 хвилини, при його перевищенні слухач після сприйняття інформації починає перефокусовувати свою увагу на інші об’єкти. Це стомлює і зір, і увагу.

Підрахуйте число слайдів, виходячи з приведеної норми уваги на один слайд. Таким чином, якщо на Вашу доповідь відведено 30 хвилин, а на наступну дискусію 20 хвилин, то на цей виступ Вам буде потрібно 25 — 35 слайдів, включаючи титульний слайд з назвою доповіді, пари слайдів, що можуть знадобитися в дискусії (Ви завжди знаєте спірні місця Вашого виступу і можете приблизно прогнозувати запитання), заключний слайд із висновками, узагальненнями і рекомендаціями.

Під час репетиції зафіксуйте час від початку демонстрації біля кожного слайду, що дозволить під час основного виступу дотримуватись графіка. Слід також зазначити, що використання ілюстративних, а також, певною мірою, інформаційно-графічних слайдів дозволяє у разі потреби надолужити згаяний час за рахунок лише голосового позначення слайдів з їхньою короткою демонстрацією без коментарів.

Не затягуйте виступ. Намагайтеся викласти усе за годину. Ваш основний засіб переконання – ентузіазм. Основна частина враження від Вашого виступу сформується не словами, а тоном голосу і невербально. А ці два інформаційних джерела не залежать від тривалості викладу. Так що робіть презентацію коротше, але запальніше.

Предыдущий:

Следующий: