вариант 3 укр

ТЕСТИ

З дисципліни «Основи електроприводу»

Варіант 3

За якою формулою визначають силу струму в обмотці якоря:

а)

б)

в)

За формулою визначається

а) кутова швидкість якоря

б) частота обертання при ідеальному х.х.

в) кутова швидкість при ідеальному х.х.

Рекуперативне гальмування отримують, коли швидкість обертання якоря

а) менше швидкості холостого ходу

б) дорівнює швидкості холостого ходу

в) більше швидкості холостого ходу

При рекуперативному гальмуванні відбувається перетворення енергії

а) електричної в кінетичну

б) кінетичної в електричну

в) механічної в електричну

У яку ще енергію, окрім електричної, перетворюється кінетична при динамічному гальмуванні:

а) теплову

б) механічну

в) енергію магнітного поля

Двигуни змішаного збудження з головною паралельною та легкою послідовною обмоткою вважають:

а) двигунами незалежного збудження

б) двигунами паралельного збудження

в) двигунами з самозбудженням

Для зменшення пускового струму застосовують:

а) пускове навантаження

б) пусковий конденсатор

в) пусковий реостат

Чи рекуперується в мережу кінетична енергія асинхронного двигуна:

а) ні

б) так

в) перетворюється лише в електричну

При динамічному гальмуванні асинхронний двигун починає працювати у режимі:

а) асинхронного двигуна

б) синхронного генератора

в) синхронного двигуна

Для того, щоб синхронний двигун не вийшов з синхронізму при перенавантаженнях збільшують:

а) струм збудження

б) напругу збудження

в) частоту обертання ротора

Відповіді на тест ВАРІАНТ 3

б

в

в

б

а

б

в

б

б

10.а

Предыдущий:

Следующий: