вариант 5 укр

ТЕСТИ

З дисципліни «ОСНОВИ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ»

Варіант 5

За формулою визначається

а) кутова швидкість якоря

б) частота обертання при ідеальному х.х.

в) кутова швидкість при ідеальному х.х.

Як по іншому називають генераторний режим роботы ел. машини:

а) гальмівний

б) реверсійний

в) регулювальний

При рекуперативному гальмуванні двигун стає:

а) генератором, працюючим на мережу

б) генератором, не працюючим на мережу

в) генератором, працюючим незалежно від мережі

Основной недолік гальмування противовмиканням:

а) зменшення струму

б) великий обертаючий момент

в) іскріння на колекторі

Відмінною особливістю двигуна послідовного збудження:

а) останнє значення швидкості холостого ходу

б) змінне значення напруги

в) змінне значення ККД

В режимі холостого ходу частота ЭРС та струму дорівнює:

а) 2

б) 0

в) ∞

Чи рекуперується в мережу кінетична енергія асинхронного двигуна:

а) ні

б) так

в) перетворюється лише в електричну

При динамічному гальмуванні асинхронний двигун починає працювати у режимі:

а) асинхронного двигуна

б) синхронного генератора

в) синхронного двигуна

При конденсаторному гальмуванні конденсатори вмикають паралельно з:

а) ротором

б) навантаженням

в) статором

Для того, щоб синхронний двигун не вийшов з синхронізму при перенавантаженнях збільшують:

а) струм збудження

б) напругу збудження

в) частоту обертання ротора

Відповіді на тест ВАРІАНТ 5

в

а

а

в

а

б

б

б

в

10.а

Предыдущий:

Следующий: