план-конспект 8 класс

Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Кафедра хореографії

План-конспект залікового уроку з класичного танцю

Студентки: Охналь Юлії Володимирівни

4 курсу 431 групи

факультету Культури і мистецтв

Місце практики: Херсонський Таврійский ліцей мистецтв

Керівник від бази практики:

Зеленська А.М.

Учитель з хореографічних дисциплін:

Михайленко Г.С.

Херсон — 2012

Тема: Вивчення double pas assemble

Дата:11.12.2012 рік

Клас: 8

Мета: навчальна–навчити методично та технічно правильно виконувати стрибок double pas assemble, кординуючи тіло у просторі; надати учням грунтовних знань з теорії та методики виконання даного руху;

розвивальна–розвити уважність і спостережливість при вивченні нового матеріалу, витривалість, силу ніг,координацію;

виховна — виховувати почуття прекрасного, інтерес до класичного танцю, танцювальну виразність у позах, розуміння стилю, характеру виконання та відповідність рухів з музичним супроводом.

Наочні та дидактичні матеріали: програма навчання за 8 клас, підручник А.Ваганова «Основи класичного танцю», Цвєткова «Методика викладання класичного танцю».

Обладнання: хореографічна зала, станки та дзеркала, музичний супровід

фортепіано, методичні матеріали з дисципліни класичний танець.

Методи: І методи організації діяльності учнів:

а) словесні – пояснення руху, наведення прикладів, можливі помилки;

б) наочні – показ, демонстрація;

ІІ метод формування пізнавальної діяльності;

ІІІ метод підвищення творчої активності:

а)показ, зразок;

б)музичний супровід;

ІV методи контролю:

а)усне опитування;

б)практичне виконання вправ.

Тип уроку: розгорнутий

Час: 90 хв.

Хід уроку

Організаційний момент (4 хв.): вхід учнів в клас; перевірка присутніх, відсутніх; перевірка зовнішнього вигляду; уклін.

Класичний уклін (16 т., «Вальс» А.Дюран):

Вихідне положення – V поз. Epaulement croise.

1-й такт – sissone ferme у 2 точку залу;

2-й такт – pas chausse у 8 точку залу;

3-й такт – повторюються рухи 1-ого та 2-ого тактів, ноги на півпальцях у п`ятій позиції enfase, права рука у третій позиції;

4-8-й такти – учні розходяться на півпальцях по колу і займають свої місця по лініям. Epaulement croise;

9-10-й такти – demi plie на опорній нозі, працююча нога приймає положення умовного sur le cou-de-pied, працююча нога переходить у положення battement tendu до сторони, руки у підготовчому положенні;

11-12-й такти – вага корпуса переноситься на праву ногу, руки приймають положення allonge, ліва нога проводиться через першу позицію назад, корпус і ноги приймають положення Epaulement croise з відкритою лівою ногою назад, руки переводяться у першу позицію через підготовчу;

13-16-й такти – виконується demi plie по четвертій позиції, ліва рука у третій, права – у другій позиціях, ліва нога приймає положення умовного sur le cou-de-pied, переходить у положення battement tendu до сторони, руки у підготовчому положенні, вага корпуса переноситься на ліву ногу, руки приймають положення allonge, права нога проводиться через першу позицію назад, корпус і ноги приймають положення Epaulement croise з відкритою правою ногою назад, руки переводяться у першу позицію через підготовчу, виконується demi plie по четвертій позиції, права рука у третій, ліва – у другій позиціях, закриваємо ноги у п`яту позицію на півпальці.

Актуалізація опорних знань (3 хв.):

Студент-практикант: «Діти, яку комбінацію ви вивчали на минулому уроці?»

Діти: « На минулому уроці ми повторювали весь вже вивчений матеріал, виправляли помилки».

Мотивація уроку (2 хв.): сьогодні ми проходимо весь попередньо вивчений матеріал та приступаємо до вивчення нового матеріалу – double pas assemble.

Розігрів по колу (3 хв.): марш, кроки на півпальцях, на п’ятках, з високим підняттям стегна вперед, біг з високим підніманням стегна вперед, назад, підскоки, галоп, полька.

Екзерсіс біля опори (40 хв.):

Розігрів мязів біля опори (4 хв.): 64т., 2/4, ¾.

І port de bras однією рукою за опору (3 хв.): 8т., 4/4

Вихідне положення – І поз. ніг, П.р. – п.п.

1т. – П.р. піднімається до І поз., голова нахилена до лівого плеча.

2т. – П.р. – ІІІ поз., голова супроводжує рух руки.

3т. – П.р. опускається на ІІ поз., голова повернута в центр класу.

4т. – П.р. –allongee, п.п.

5-8т. – комбінація повторюється.

Вся комбінація повторюється Л.р.

Demi та grand plie (32т., ¾, О.Крем`є «Вальс»)

Preparation (1т.)

П.р. – п.п., І, ІІ поз.

1т. – 1 demi-plieпо І поз., П.р. – І поз.

2т. — 1 demi-plieпо І поз., П.р. – ІІ поз.

3-4т. – 1 grandplie по І поз., П.р. – ІІ allongee, п.п., І, ІІ.

5-6т. – 1 grandplie по І поз., П.р. – ІІ allongee, п.п., І, ІІ.

7т. — 1 demi-plieпо І поз., П.р. – ІІ поз.

8т. – зміна позиції через battementtenduна ІІ поз., П.р. – ІІ поз.

9-16т. – комбінація повторюється по ІІ поз., зміна ніг на V поз. вперед через battementtendu.

17-24т. – комбінація по V поз. з П.н. попереду, П.н. через battementtendu закривається в V поз. назад.

25-32т. – комбінація повторюється по V поз. з П.н. позаду, П.н. прийомом battementtendu закривається в І поз.

Вся комбінація повторюється з Л.н.

Battement tendu (2/4, Яновская, 16 т.)

Вихідна позиція – V.

Preparation (2т.)

П.р. – п.п., І, ІІ поз.

1-2т. – 1 battement tendu вперед, П.р. – ІІ

3-4т. — 1 battement tendu вперед, П.р. – ІІ

5т. — 1 battement tendu вперед, П.р. – ІІ

6т. — 1 battement tendu вперед, П.р. – ІІ

7-8т. — 1 battement tendu вперед, demi-rond de jambe par terre, П.н. закрити в V поз. назад, П.р. – ІІ

9-10т. — 1 battementtendu до сторони, П.н. закритив V поз. вперед, П.р. – ІІ

11-12т. — 1 battementtendu до сторони, П.н. закритив V поз. назад, П.р. – ІІ

13-16т. – passeparterreназад-вперед-назад, закрити П.н. в V поз. назад.

17-18т. — 1 battement tendu назад, П.р. – ІІ

19-20т. — 1 battement tendu назад, П.р. – ІІ

21т. — 1 battement tendu назад, П.р. – ІІ

22т. — 1 battement tendu назад, П.р. – ІІ

23-24т. — 1 battement tendu назад, demi-rond de jamb par terre, П.н. закрити в V поз. вперед, П.р. – ІІ

25-26т. — 1 battementtendu до сторони, П.н. закритив V поз. назад, П.р. – ІІ

27-28т. — 1 battementtendu до сторони, П.н. закритив V поз. вперед, П.р. – ІІ

29-32т. — passeparterre вперед-назад-вперед, закрити П.н. в V поз. вперед.

Вся комбінація повторюється з Л.н.

Battement tendu jete з pique (2/4, Рахманінов «Полька», 16 т.)

Вихідне положення – п`ята позиція ніг, права рука у підготовчому положенні, ліва рука на станку, голова-в повороті праворуч.

1-3-й т. – 3 Battement tendu jete вперед

4-й т. — Battement tendu jete вперед з pique

5-7-й т. — 3 Battement tendu jete до сторони

8-й т. — Battement tendu jete з pique до сторони

9-11-й т. — 3 Battement tendu jete назад

12-й т. — Battement tendu jete з pique назад

13-15 т. — 3 Battement tendu jete до сторони

16 т. — Battement tendu jete з pique до сторони

Rond de jambe par terre ( 4/4, Глієр «Вальс», 48 т)

Вихідне положення — п`ята позиція ніг, права рука у підготовчому положенні, ліва рука на станку, голова-в повороті праворуч.

1-2-й т. — Rond de jambe par terre en dehors

3-4-т. – 2 Rond de jambe par terre en dehors

5-8-й т. – повторюється з 1 по 4 такти.

9-й т. – права нога прийомом battement releve lent піднімається на висоту 45* вперед

10-12-й т. – demi rond назад, в позу 2 arabesque

13-15-й т. – пауза у цьому положенні

16-й т. – passe par terre вперед

17-31-й т. – комбінація виконується у напрямку en dedans

32-й т. — passe par terre назад

33-36-й т. – розтяжка з ногою назад

37-39-й т. – port de bras з рукою у третій позиції з відкритою ногою назад

40-й т. — passe par terre вперед рука опускається у другу позицію

41-44-й т. – розтяжка з ногою вперед

45-48-й т. — port de bras з рукою у третій позиції з відкритою ногою вперед. Прийняти вихідне положення

Battement fondu ( ¾, Шуберт «Вальс»,32 т.)

1т. – 1 battementfonduвперед носком у підлогу, П.р. – ІІ

2т. — 1 battementfondu вперед на 45˚, П.р. – ІІ

3-4т. – 1 doublebattementfondu до сторони носком у підлогу, П.р. – ІІ

5т. — 1 battementfonduназад носком у підлогу, П.р. – ІІ

6т. — 1 battementfondu назад на 45˚, П.р. – ІІ

7-8т. — 1 doublebattementfondu до сторони носком у підлогу, П.р. – ІІ

9т. — 1 battementfondu вперед на 45˚, П.р. – ІІ

10т. — 1 battementfondu до сторони на 45˚, П.р. – ІІ

11т. — 1 battementfondu назад на 45˚, П.р. – ІІ

12т. — 1 battementfondu до сторони на 45˚, П.р. – ІІ

13-14т. — 1 doublebattementfondu до сторони носком у підлогу, П.р. – ІІ

15-16т. — 1 doublebattementfondu до сторони носком у підлогу, П.р. – ІІ

Вся комбінація повторюється з Л.н.

Battement frappe (2/4, Ашкеназі, 8 т)

Вихідне положення – п`ята позиція ніг, права рука в підготовчому положенні, ліва рука – на опорі, голова в повороті праворуч.

Preparation – battement tendu до сторони і на 45*, на півпальцях.

1-й т. — Battement frappe вперед

2-й т. — Battement frappe в сторону

3-й т. — Battement frappe назад

4-й т. — Battement frappe в сторону

5-й т. – double Battement frappe вперед

6-й т. — double Battement frappe в сторону

7-й т. — double Battement frappe назад

8-й т. на «і-раз» double Battement frappe в сторону, на «і-два» — закрити в п`яту позицію, піднятися на півпальці, права нога приймає положення passe, а права рука переходить у третю позицію.

Повідомлення нового матеріалу (25хв). Сьогодні ми переходимо до вивчення нового стрибка, який називається double pas assemble. Це стрибок відносится до групи стрибків з однієї ноги на дві.

Вихідне положення – п`ята позиція ніг, права нога позаду, руки в підготовчому положенні.

1-й т. – demi plie на двох ногах.

2-й т. – при виростанні з demi plie

3-й т. -права нога, витягуючись відкидається в сторону на висоту 45*, ліва нога у повітрі дотягується,

4-й т. — потім обидві ноги одночасно опускаються на підлогу, права нога заводиться назад у вихідне положення, голова не змінює напрям руху, вона повернута ліворуч,

5-й т. — повторюємо знову demi plie,

6-й т. — нога виводиться на ту ж висоту

7-й т. — при приземленні переводимо голову праворуч, права нога переводиться вперед у п`яту позицію.

8-й т. – еластичне demi plie на двох ногах.

Стрибок повторюється так же з лівої ноги.

При виконанні стрибка необхідно слідкувати за корпусом, дотягнутістю обох ніг, висотою ноги, за переведенням голови у момент приземлення.

8. Allegro (10хв).

1)Temps saute:64т.2/4

Вихідна позиція – І поз.enface.

1-12т. — 3 saute по І поз.;

13-14т. — battement tendu на ІІ позицію,

15-16т. – опустити на повну ступню;

Все те саме ми робимо по ІІ та Vпозиціях.

2)Changement de pied:8т.2/4

Вихідна позиція –enface пр.н. – попереду.

1-4т. – 2 Changement de pied зі зміною ніг,

5-8т. – 8 Changement de pied, руки в п.п.

Вся комбінація повторюється з іншої ноги.

3)Pas echappe 8т,2/4

Вихідна позиція – V поз. enface ,пр.н. – попереду.

1-4т. – 2 Pas echappe зі зміною ніг,руки – port de bras(чітке)

5-8т. – 4Pas echappe, руки- portdebras .

Вся комбінація повторюється з іншої ноги.

9.Вправи по діагоналі (5 хв.):

1)Tourchaine;

2) підскоки

10. Закріплення вивченого матеріалу (2 хв.): сьогодні ми з вами вивчили і закріпили на практиці новий стрибок double pas assemble.

11. Підведення підсумків уроку. Виставлення оцінок (2 хв.):

- вказати на грубі помилки під час виконання вправ;

— виділити, хто з учнів гарно, старанно працював на уроці;

— оцінити учнів.

12. Домашнє завдання: на наступний урок не забути вивчений матеріал.

Уклін.

Предыдущий:

Следующий: