экзамен. матер. для 9 класса

Екзаменаційний білет № 1

3. Тестове завдання.

1.У якому з варіантів події розташовані в хронологічній послідовності ?

А) Проголошення Скоропадського гетьманом України; «Перший зимовий похід» військ УНР; створення Директорії УНР.Б) Створення Директорії УНР; проголошення Скоропадського гетьманом України; «Перший зимовий похід» військ УНРВ) «Перший зимовий похід» військ УНР; проголошення Скоропадського гетьманом України; створення Директорії УНР.Г) Проголошення Скоропадського гетьманом України; Створення Директорії УНР; « Перший зимовий похід» військ УНР.

2. Що таке коренізація?

А) політика висування місцевих кадрів;Б) закріплення керівників за певною посадою;В) переселення населення; Г) літературна течія.

3. Яка з подій періоду сталінських репресій збіглася в часі з голодомором в Україні?

А) Ліквідація Української автокефальної православної церкви.

Б) «Шахтинська справа».

В) Судовий процес над «Спілкою визволення України». Г) Цькування М. Скрипника та боротьба з « націонал-ухильниками

4. Як називалася демократична опозиція у Верховній Раді України першого скликання 1990р.?

«група 239»;

Б) Українська демократія;

Демократична фракція;

Г) Народна рада.

5. До складу якої країни нацисти включили окуповану територію України під назвою « Трансністрія » ?

Польща;

Б) Румунія;

Німеччина;

Г) Угорщина.

Екзаменаційний білет № 2

3. Тестове завдання.

1.Що таке «відлига»?

А) весняне потепління;Б) лібералізація радянського політичного режиму у 50-і — на початку 60-х років;В) поліпшення відносин між СРСР та США;Г) Національне відродження України.

2. У якому з варіантів події розташовано в хронологічній послідовності?

А) Проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР; «Другий Зимовий похід»; підписання Брестського миру УНР з державами німецько-австрійського блоку.

Б) Проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР; підписання Брестського миру УНР з державами німецько-австрійського блоку; «Другий Зимовий похід».

В) «Другий Зимовий похід»; підписання Брестського миру УНР з державами німецько-австрійського блоку; Проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР.

Г) Підписання Брестського миру УНР з державами німецько-австрійського блоку; Проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР; «Другий Зимовий похід».

3. Закінчить речення: « Улітку 1963 р. Першим секретарем ЦК КПУ став …»

А) М. Підгорний

Б) М, Хрущов

В) О. Кириченко

Г) П. Шелест

4. Укажіть характерні риси політики «воєнного комунізму» в 1919-1920 pp.

А)Масове створення колгоспів.

Б)Запровадження хлібної продрозкладки.

В)Скасування трудової повинності.

Г)Заборона приватної торгівлі.

Д)Підтримка вільного підприємництва.

5. Закінчить речення : « 2004 р. у Києві на майдані незалежності відбулися події, які отримали назву…».

А) «помаранчева революція»

Б) «гранітна революція»В) «студентська революція»Г) «революція роз»

Екзаменаційний білет № 3

3. Тестове завдання.

1. Закінчіть речення: « Під час голоду 1921-1922 рр. Україні надала допомогу міжнародна організація…».

А) Червоний Хрест;

Б) Американська організація допомоги (АРА);

В) Громадський корпус ССС);

Г) Ліга націй.

2. Закінчіть речення «Інтервенція військ Антанти на Півдні України відбулась за часів…….»

Центральної Ради;

Б) гетьмана Скоропадського;

В)Директорії;

Г) УСРР.

3.Які події Української революції відбулися в 1918 p.: 1) Утворення Генерального секретаріату Центральної Ради; 2) Підписання Брест-Литовського мирного договору; 3) Проголошення влади Рад у Харкові; 4) Проголошення IV Універсалу; 5) Проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР; 6) Прихід до влади Директорії;7)Створення ЗУНР?

А) 1, 2, 3, 7;

Б) 2, 3, 6, 7;

В)2, 4, 6, 7;

Г) 1, 4, 5, 6.

4. Яку форму правління відстоював для України В. Липинський?

А) анархія

Б) імперія

В) монархія

Г) республіка.

5. Закінчіть речення: «14 березня 1939 р. було проголошено незалежність Карпатської України, яка на той час перебувала у складі …».

А)Польщі;

Б) Румунії;

В)СРСР;

Г) Чехословаччини.

Екзаменаційний білет № 4

3. Тестове завдання.

1. Який із заводів не був збудований у роки радянської індустріалізації?

А) Луганський паровозобудівний заводБ) ЗапоріжстальВ) КриворіжстальГ) Азовсталь.

2. Назвіть композитора – автора музики Державного гімну України, затвердженого Верховною Радою України в січні 1992р.

А) П.Чубинський;

Б) Ю.Ментус;

В) М. Вербицький;

Г) І. Ревуцький.

3. Укажіть наслідки соціальної політики в добу «відлиги».

А) Важке становище селян, зокрема мізерна оплата праці, відсутність паспортів. Б) Зменшення державних асигнувань на охорону здоров’я та освіту. В) Запровадження п’ятиденного робочого тижня.Г) Розширення контингенту осіб, що мають право на державну пенсію, зниження пенсійного віку.Д) Скорочення темпів державного житлового будівництва.

4. Укажіть особливості становища Карпатської України у складі Чехословаччини в міжвоєнний період.

А) Уряд дозволяв діяльність національних навчальних закладів.Б) На відміну від інших західноукраїнських земель, адміністративно-керівні посади всіх рівнів обіймали українці.В) Розгорнуто програму будівництва сучасних доріг, здійснювалася електрифікація краю, проводилася земельна реформа.Г) Провідні національні партії в краї домагалися від уряду об’єднання з радянською Україною.Д) Уряд вкладав значні кошти в розвиток промисловості, що дало змогу істотно збільшити кількість великих підприємств.

5. Установіть послідовність подій.

А) офіційне затвердження Державного Прапора України;

Б) запровадження гривні в Україні;

В) запровадження посади президента в Україні;

Г) Акт проголошення незалежності України.

Екзаменаційний білет № 5

3. Тестове завдання.

1. Яку назву мала політика нещадного терору, встановленого Німеччиною та її союзниками в окупованих країнах Європи? А) «німецький порядок»; Б) «орднунг»;

В) «новий порядок»;

Г) «окупаційний порядок».

2. У якому з варіантів події розташовано в хронологічній послідовності?А) Підписання Договору про утворення СНД в Біловезькій Пущі; катастрофа на Чорнобильській АЕС; установчий з’їзд Народного руху України за перебудову. Б) Катастрофа на Чорнобильській АЕС; установчий з’їзд Народного руху України за перебудову; підписання Договору про утворення СНД в Біловезькій Пущі.В) Установчий з’їзд Народного руху України за перебудову; катастрофа на Чорнобильській АЕС; підписання Договору про утворення СНД в Біловезькій Пущі.Г) Катастрофа на Чорнобильській АЕС; підписання Договору про утворення СНД в Біловезькій Пущі; установчий з’їзд Народного руху України за перебудову.

3. Закінчіть речення : « Процес розчинення раніше самостійного народу (етносу) чи якоїсь її частини в середовищі іншого, як правило, численнішого народу — …» .

А) асиміляція;

Б) анексія;

В) альянс;

Г) адаптація.

4. Закінчіть речення: « У лютому 1949 р. газета « Радянська Україна» опублікувала редакційну статтю, через яку в республіці різко посилилась кампанія боротьби проти…».А) дисидентства;Б) космополітизму;В) шістдесятників;Г) правозахисників.

5. Укажіть особливості сільського господарства України в період «відлиги».

А) Багатократне зниження державою закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію.Б) Ліквідація машинно-тракторних станцій, продаж їхньої техніки колгоспам.В) Скасування обмежень щодо присадибного господарства, зокрема утримання худоби.Г) Необґрунтоване розширення посівів кукурудзи.Д) Україна як житниця СРСР стала одним із головних світових експортерів хліба.

Екзаменаційний білет № 6

3. Тестове завдання.

1. У якому році в Україні почалась національно-демократична революція?

А) у 1917 p.;

Б) у 1918 p.;

В) у 1919 p.;

Г) у 1920 p.

2. У якому з варіантів події розташовано в хронологічній послідовності?

А) Схвалення нової Конституції УРСР на XIV Всеукраїнському з’їзді рад; початок роботи Дніпровської ГЕС; переїзд вищих державних та партійних установ УСРР з Харкова до Києва.

Б) Переїзд вищих державних та партійних установ УСРР з Харкова до Києва; схвалення нової Конституції УРСР на XIV Всеукраїнському з’їзді рад; початок роботи Дніпровської ГЕС.

В) Початок роботи Дніпровської ГЕС; переїзд вищих державних та партійних установ УСРР з Харкова до Києва; схвалення нової Конституції УРСР на XIV Всеукраїнському з’їзді рад.

Г) Схвалення нової Конституції УРСР на XIV Всеукраїнському з’їзді рад; переїзд вищих державних та партійних установ УСРР з Харкова до Києва; початок роботи Дніпровської ГЕС.

3. Укажіть орган влади, який у червні 1917р. очолив В. Винниченко.

А)Директорія УНР;Б) Державний секретаріат ЗУНР;В) Генеральний секретаріат УНР;Г) Народний секретаріат УНР.

4. Яка спільна риса властива голодним рокам в Україні: 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947?

А)Катастрофічні посухи.

Б)Повоєнна розруха.

В)Боротьба радянської влади з «куркульським бандитизмом».

Г)Примусові державні хлібозаготівлі.

5.Установіть відповідність між подіями та датами.

А) Рад нарком Росії анулював Брестський договір;

Б) радянські війська зайняли Київ;

В) УГА уклала сепаратний договір з Денікіним;

Г) Ревком УГА уклав угоду з командуванням Червоної армії.

1) січень 1920 p.;

2) листопад 1919 p.;3) лютий 1919 p.;4) листопад 1918 p.;5) грудень 1917 р.

Екзаменаційний білет № 7

3. Тестове завдання.

1. Де відбулася найбільша танкова битва початкового періоду Великої Вітчизняної війни?

А) під Львовом;

Б) під Києвом;

В) під Одесою;

Г) під Бродами.

2. Хто очолював УПА у 1943-1950 pp.?

А) А. Мельник;

Б) С. Бандера;

В) С. Коновалець;

Г) Р. Шухевич.

3. Як називалась єдина легальна українська політична партія на Буковині в 1927-1938 рр.?

А) Організація українських націоналістів;

Б) Українська національна партія;

В) Українська радикальна партія;

Г) Українське націонал-демократичне об’єднання.

4. Що вдалося зробити Л. Кравчуку на посаді Президента України?

А) реалізувати програму глибоких соціально-економічних перетворень;

Б) втілити ідею незалежності України;

В) не допустити страйків робітників;

Г) прийняти нову Конституцію України.

5. Установіть відповідність між періодом історії та ім’ям історичної особи, діяльності яка з нам пов’язана.

А) «відлига»

1) М. Горбачов

Б) перебудова

2 2) Л. Брежнєв

В) неосталінізм

3 3) М. Хрущов

Г) тоталітаризм

4 4) Й. Сталін

5 5) Ю. Андропов

Екзаменаційний білет №8

3. Тестове завдання.

1. Як називалася українська держава, утворена на західноукраїнських землях восени 1918 p.?

А) Галицька земля;

Б) Галицько-Волинська республіка;

В) Західноукраїнська держава;

Г) Західноукраїнська Народна Республіка.

2. У якому з варіантів події розташовано в хронологічній послідовності?

А) Входження України в ООН як члена-засновника; ліквідація Української греко католицької церкви; операція «Вісла».

Б) Операція «Вісла»; входження України в 00Н як члена-засновника; ліквідація Української греко-католицької церкви.

В) Ліквідація Української греко-католицької церкви; входження України в ООН як члена-засновника; операція «Вісла».

Г) Входження України в ООН як члена-засновника; операція «Вісла»; ліквідація Української греко-католицької церкви.

3. Коли було прийнято Декларацію «Про державний суверенітет України»?

А) 24 квітня 1985 року;

Б) 16 липня 1990 року;

В) 24 серпня 1991 року;

Г) 1 грудня 1991 року.

4. Закінчіть речення: «Політика радянського керівництва, спрямована на утвердження контролю за життям національних республік, яка здійснювалася за допомогою переведення діяльності органів управління, культурно-освітніх закладів, преси на місцеві мови національностей — …».

А) індустріалізація;

Б) неп;

В) колективізація;

Г) коренізація

5. Установіть відповідність між назвами періодів радянської історії України та їхніми хронологічними межами.

1) відбудова2) відлига3) застій4) перебудоваА) 1985-1991 рр.Б) 1953-1964 рр.В) 1945-1953 рр.Г) 1964-1985 рр.

Екзаменаційний білет №9

3. Тестове завдання.

1. З яких слів починається Державний гімн України?

А)«Ще не вмерла України…»;

Б) «Боже єдиний, великий, нам Україну храни…»;

В)«Земле моя…»;

Г) «За світ встали козаченьки…».

2. У якому з варіантів події Української революції 1917-1920 pp. розташовано в хронологічній послідовності?

А) Український національний Конгрес; проголошення незалежності УНР; отримання УЦР ультиматуму від Раднаркому РСФРР.

Б) Проголошення незалежності УНР; Український національний конгрес; отримання УЦР ультиматуму від Раднаркому РСФРР.Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: