№228 від 02. 09. 13 Про організацію науково-методичної

№ 228 від 02.09.13

Про організацію науково-методичної

роботи з педагогічними кадрами

дошкільних, загальноосвітніх та

позашкільних навчальних закладів району

в 2013-2014 н.р.

У 2012-2013 н.р. науково-методичний центр на виконання Указів Президента України від 30.09.2010 р. № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», від 30.09.2010 р. № 927 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді» проектував свою роботу на втілення науково-методичної теми «Реалізація особистісно орієнтованої освітньої домінанти через формування ключових компетентностей учасників навчально-виховного процесу», зокрема, її четвертого етапу «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників шляхом опанування психології моделювання та проектування особистісно орієнтованої освітньої діяльності», продовжував роботу в руслі модернізації освітнього процесу в умовах упровадження нових Державних стандартів, організовував, координував співпрацю з навчальними закладами району, забезпечуючи створення оптимальних умов для задоволення актуальних освітніх потреб педагогічних працівників з метою досягнення нових освітніх результатів. Продуктивно діяли районні методичні об’єднання, школи педагогічної майстерності та молодого вчителя “Паростки”, творчі групи та майстерні, а також постійнодіючий семінар “Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес навчальних закладів району” та консалтинговий сервіс “Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу у поточному навчальному році”, функціонували авторські лабораторії педагогічних працівників закладів освіти району. Сформована модель науково-методичної роботи сприяла вдосконаленню професійної майстерності та траєкторії розвитку творчої активності педагогів.

Науково-методичним центром з метою створення сприятливих умов для навчання першокласників у 2012-2013 н.р. організовано системну роботу з підготовки вчителів до викладання предметів за оновленим Державним стандартом.

З метою поліпшення якості педагогічного процесу та реалізації дошкільної освіти діяльність методичної служби була спрямована на особистісне професійне зростання педагогів, реалізацію їх творчого потенціалу, впровадження інноваційних технологій, на організацію координації співпраці з дошкільними навчальними закладами, що забезпечило сприятливі умови для досягнення продуктивних результатів роботи районних семінарів, семінарів – практикумів, методичних об’єднань, творчих груп та майстерень, секційних засідань. Методичні заходи з педагогічними кадрами проводились як системний організований процес на конкретну допомогу педагогічним працівникам знаходження неординарних шляхів удосконалення якості педагогічного процесу, на задоволення вимог сьогодення та запитів батьків на якісну дошкільну освіту. Поповнено банк даних педагогічного досвіду кращих дошкільних навчальних закладів і окремих педагогів щодо можливостей раннього інтелектуального розвитку дітей та інших проблем виховання та навчання дітей дошкільного віку, використання якого допомагає педагогам району забезпечувати належний рівень дошкільної освіти.

З метою підвищення фахової майстерності вихователів та інструкторів з фізичного виховання, впровадження та розповсюдження педагогічного досвіду з питань фізичного виховання проводились семінари, семінари-практикуми, методичні об’єднання ( «Здоров’я збережувальні та здоров’я формуючі технології в роботі з дітьми дошкільного віку» (ДНЗ №615), «Організація та проведення спортивних свят та розваг в умовах дошкільного закладу» (НВК «Свічадо»),. «Нетрадиційні методи та прийоми в роботі з дітьми під час фізкультури» (НВК «Сузір’я»).

Організовуючи роботу з молодими спеціалістами (Школа молодого освітянина), використовувались нетрадиційні форми, сучасні технології виховання і навчання, психолого –педагогічні тренінги, педагогічні ігри.

Дошкільні навчальні заклади плідно співпрацювали з НПУ ім. Драгоманова (інститут розвитку дитини),КПУ ім. Б.Д.Грінченка. Творчими досягненнями педагоги ділились на сторінках журналу «Дошкільне виховання», «Розкажіть онуку», газети «Дитячий садок».

У поточному навчальному році продовжено роботу з організації науково-методично-психологічного супроводу впровадження в навчальний процес експериментальних педагогічних програм. Експериментально-дослідницька робота проводилась в 16 дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до Положення «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності з впровадження експериментальних педагогічних програм», зокрема в дошкільних навчальних закладах:

організовано впровадження дослідно – експериментальної роботи

регіонального рівня в ДНЗ № 560 на тему «Від зернини до хлібини. Створення міні – музею хліба»; використання програми регіонального рівня «Лего – технології в дошкільному навчальному закладі» (ДНЗ№819,532);

впроваджувались інноваційні технології та методики серед яких є : ТРВЗ, пісочна анімація та кольоротерапія, елементи методики Желєзнових , К.Орфа тощо;

продовжено роботу з впровадження проекту «Вибір успішної професії» всеукраїнського рівня у ДНЗ № 71, 85, 252, 277.

У 11 середніх загальноосвітніх навчальних закладах впроваджувалися прогарами як всеукраїнського, так і регіонального рівнів.

Організовано різні форми та методи роботи з класними керівниками, керівниками гуртків та музеїв, педагогами-організаторами, лідерами учнівського самоврядування в проекції формування виховного середовища освітньої галузі.

З метою стимулювання ефективної, творчої педагогічної діяльності та відзначення інтелектуальних досягнень обдарованих учнів закладів освіти проведено районне свято «Гордість і надія Святошинського району».

На виконання Указів Президента України від 30.09.2010 р. № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», від 30.09.2010 р. № 927 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, Державної цільової соціальної програми підвищення шкільної математичної освіти на період до 2015 року, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленої Укахом Президента України від 25.06.2013 року № 344/2013, міської програми «Освіта Києва. 2011-2015рр.» та у відповідності з Рекомендаціями щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти, схвалені листом Міністерства освіти і науки України від 23.07.2002 р. № 1/9-21-8, з метою модернізації навчально-виховного процесу у руслі впровадження нових Державних стандартів, підвищення наукового та загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їхньої професійної компетентності, розвитку творчої активності педагогів, впровадження в практику роботи досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій, -

Н А К А З У Ю:

Продовжити роботу в проекції прагматичного втілення V етапу районної науково-методичної теми “Реалізація особистісно орієнтованої освітньої домінанти через формування ключових компетентностей учасників навчально-виховного процесу” – «Удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників у проекції на особистісно орієнтоване навчання за новими Державними стандартами».

Затвердити структуру методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів (додаток № 1).

3.Директору науково-методичного центру Гуменній О. М.:

Організувати роботу районних методичних об’єднань вчителів, вихователів дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів «ДНЗ-ЗНЗ». Затвердити голів методичних об’єднань з 03.09.2013 (додаток № 2).

Організувати роботу шкіл молодих учителів, вихователів, педагогічних майстерень, творчих груп, лабораторій та призначити їх керівників з 03.09.2013 (додатки №№ 3, 4, 5).

Продовжити роботу постійно діючого науково-практичного семінару “Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес навчальних закладів району ” з метою активізації самоосвітньої діяльності педагогів (додаток № 6).

Продовжити діяльність консалтингового сервісу — постійнодіючого консультаційного пункту “Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в 2013-2014 навчальному році ” (додаток № 7).

Продовжити проведення моніторингових досліджень з якості освіти (додаток № 8).

Продовжити роботу з поповнення ресурсного забезпечення сучасною навчально-методичною літературою, електронними варіантами.

Забезпечити науково-методичний та психологічний супровід упровадження експериментальних педагогічних програм та інноваційних технологій в освітній процес.

Затвердити склад ради науково-методичного центру, план її роботи (додаток № 9).

Затвердити опорні школи з предметів (додаток № 10).

Затвердити базові дошкільні навчальні заклади для проведення педагогічної і семінарської роботи з різними категоріями педагогічних працівників (додаток № 11).

Продовжити роботу постійнодіючих консультаційних пунктів з актуальних питань навчання і виховання дошкільників (додаток № 12).

Керівникам загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

Організувати науково-методичну роботу, спрямовану на інноваційний розвиток закладу, в руслі реалізації районної науково-методичної теми.

Забезпечити активну участь педагогів навчальних закладів у районних та міських методичних заходах.

Використовувати атестацію, конкурси, творчі звіти, виставки, прем’єри творчого пошуку та інші форми роботи з метою мотивації зростання професійної майстерності, розвитку креативності та результативності праці педагога.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора науково-

методичного центру Гуменну О. М.

Начальник І.Адаменко

Предыдущий: