Iesniegums par dzvesvietas adreses rvalsts pazioanu

Iesniegums par dzīvesvietas adreses ārvalstīs paziņošanu

Adresāts: FORMTEXT                                        

Iesniedzēja vārds, uzvārds: FORMTEXT                          

Iesniedzēja personas kods: FORMTEXT               FORMTEXT            

Persona, kurai tiek paziņota dzīvesvietas adrese

FORMCHECKBOX     Sev

FORMCHECKBOX     Manam nepilngadīgajam bērnam:

bērna vārds, uzvārds: FORMTEXT                          

bērna personas kods: FORMTEXT               FORMTEXT            

Dzīvesvietas adrese ārvalstīs

Valsts nosaukums: FORMTEXT                             

Adrese: FORMTEXT                                      

Elektroniskā pasta adrese, uz kuru vēlos saņemt apstiprinājumu par adreses aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā

E-pasts: FORMTEXT                      

Apliecinu, ka iesniegumā sniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.

Iesniedzēja paraksts: _______________

Datums: FORMTEXT               

Предыдущий:

Следующий: