«Жануарларды кемасштабты селекциясы» пні бойынша

«Жануарлардың кеңмасштабты селекциясы» пәні бойынша

5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығының студенттеріне

Сырттай оқыту формасындағы білім алушыларға арналған бақылау жұмыстарға әдістемелік нұсқаулары

Бақылау жұмысы № 1

Мал селекциясының негізгі әдістері.

Сыртқы пішінді зерттеу, бағалау әдістері. Дене мүшелері. Көзбен қарап сипаттау, ұпай бері арқылы бағалау. Дене өлшемдері. Тұлға индекстері. Экстерьердің графикалық кескіні. Малды суретке түсіру. Малды сырт пішініне қарап бағалау арқылы шешілетін зоотехникалық және селекциялық мәселелер. Малдың қоңдылығы /кондициясы/. Малдың жасы мен қоңдылығын анықтау жолдары.

Әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер:

Борисенко Е.Я. Разведение с/х животных М. 1967 ..

Борисенко Е.Я. Практикум по разведению с/х животных М. 1967

Красота В.Ф и др. . Разведение с/х животных М. 1993

Садыкулов Т.С Разведение и селекция с/х животных Алматы. 2003

Кравченко Н.А Разведение с/х животных М. 1973.

Қосымша әдебиеттер:

Эрнст Л.К Крупномасштабная селекция в скотоводстве М. 1982

Лискун Е.Ф Экстерьер с/х животных М. 1987

Чижик И.А .Конституция и экстерьер с/х животных М. 1989.

Боголюбский С.Н Происхождение и преобразование домашних животных М 1995.

Бақылау жұмысы № 1

Селекцияның негізгі генетикалық өлшемдері

Белгілердің тұқым қуалау, қайталау, байланыс /корреляция, регрессия/ коэффициенттерін есептеу. Шаруашылықта пайдалы сандық, сапалық және шекті белгілердің өзгергіштігі мен тұқым қуалаушылығы есептеу.

Әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер:

Борисенко Е.Я. Разведение с/х животных М. 1967 ..

Борисенко Е.Я. Практикум по разведению с/х животных М. 1967

Қосымша әдебиеттер:

Эрнст Л.К Крупномасштабная селекция в скотоводстве М. 1982

Бақылау жұмысы № 1

Мал тұқымы туралы ілім

Мал тұқымының құрылымы /аймақтық тип, аталық із, аналық ұя/. Тұқым ішіндегі асыл тұқымды және өндірістік топтары. Мал тұқымын жақсарту жолдары мен тәсілдері. Мал тұқымының қалыптасуына және өзгергіштігіне әсер етуші жағдайлар. Мал тұқымын қалыптастыруда табиғи-экономикалық жағдайлар – жаңа мал тұқымы қалыптасуының негізгі қозғаушы күші. Мал тұқымдарын жерсіндіру. Мал тұқымының азғындауы, оны болдырмау жолдары.

Әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер:

Садыкулов Т.С Разведение и селекция с/х животных Алматы. 2003

Кравченко Н.А Разведение с/х животных М. 1973.

Қосымша әдебиеттер:

Эрнст Л.К Крупномасштабная селекция в скотоводстве М. 1982

Чижик И.А .Конституция и экстерьер с/х животных М. 1989.

Боголюбский С.Н Происхождение и преобразование домашних животных М 1995.

Бақылау жұмысы № 1

Мал өсіру әдістері

Таза тұқым өсіру арқылы мал тұқымын жақсарту жолдары. Қан жаңартудың маңызы. Таза тұқым өсіру барысында мал тұқымын асылдандыру жұмысын ұйымдастыру. Тұқым мал кітаптары мен тұқым стандарты /ұнамды қалпы/. Тұқым сынау, тұқымдарды аудандастыру. Мал тұқымы кеңестері және олардың міндеттері. Тұқым мал зауыттары, тұқым мал шаруашылықтары мен фермалар және олардың бір-бірімен арақатынасы. Әр түрлі шаруашылықтардағы мал тұқымын асылдандыру тәжірибелері, олармен бөлісу.

Әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер:

Борисенко Е.Я. Практикум по разведению с/х животных М. 1967

Садыкулов Т.С Разведение и селекция с/х животных Алматы. 2003

Қосымша әдебиеттер:

Эрнст Л.К Крупномасштабная селекция в скотоводстве М. 1982

Лискун Е.Ф Экстерьер с/х животных М. 1987

Чижик И.А .Конституция и экстерьер с/х животных М. 1989.

Боголюбский С.Н Происхождение и преобразование домашних животных М 1995.

Бақылау жұмысы № 1

Тұқым асылдандыру жұмысы — малды жетілдірудің кешенді жүйесі

Кең көлемді селекция жүргізуге байланысты мал өсіру тәжірибесінде электрондық есептеу машиналарын пайдалану. Автоматтық жолмен мәліметтер алу. Бонитировка нәтижесін талдау. Жиынтық ведомостерін жасау, селекциялық индекстерді құру, селекция нәтижесін болжау.

Әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер:

Борисенко Е.Я. Разведение с/х животных М. 1967 ..

Борисенко Е.Я. Практикум по разведению с/х животных М. 1967

Красота В.Ф и др. . Разведение с/х животных М. 1993

Садыкулов Т.С Разведение и селекция с/х животных Алматы. 2003

Кравченко Н.А Разведение с/х животных М. 1973.

Қосымша әдебиеттер:

Эрнст Л.К Крупномасштабная селекция в скотоводстве М. 1982

Лискун Е.Ф Экстерьер с/х животных М. 1987

Чижик И.А .Конституция и экстерьер с/х животных М. 1989.

Боголюбский С.Н Происхождение и преобразование домашних животных М 1995.

Бақылау жұмысы № 1

Мал тұқымын асылдандыру жұмыстарын ұйымдастыру

Мал тұқымдарын өндірістің негізгі құралы ретінде пайдалану және олармен жүргізілетін жұмысты ұйымдастыру. Мал тұқымдарын сынау. Мал тұқымдарын аудандастыру. Мал тұқымдарының кеңестері. Мал шаруашылығындағы жаңа селекциялық жетістіктерді бекіту /апробация/.

Әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер:

Садыкулов Т.С Разведение и селекция с/х животных Алматы. 2003

Кравченко Н.А Разведение с/х животных М. 1973.

Қосымша әдебиеттер:

Эрнст Л.К Крупномасштабная селекция в скотоводстве М. 1982

Лискун Е.Ф Экстерьер с/х животных М. 1987

Чижик И.А .Конституция и экстерьер с/х животных М. 1989.

Предыдущий:

Следующий: