«Збереження біорізноманіття тропічних і субтропічних рослин»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ІМ. М.М. ГРИШКА,

РАДА БОТАНІЧНИХ САДІВ І ДЕНДРОПАРКІВ УКРАЇНИ

Міжнародна конференція

«Збереження біорізноманіття тропічних і субтропічних рослин»

10-13 березня 2009 р.

м. Київ, Україна

Перший інформаційний лист

Вельмишановні колеги!

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі наукової конференції «Збереження біорізноманіття тропічних і субтропічних рослин», яка відбудеться в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України (м. Київ, Україна).

Хочемо звернути вашу увагу на те, що час проведення конференції перенесено

з 16-19 лютого 2009 р. на 10-13 березня 2009 р.

Основні наукові напрямки роботи конференції:

1. Колекції тропічних і субтропічних рослин: їх наукове, природоохоронне і загальноосвітнє значення.

2. Морфологія, анатомія, фізіологія тропічних і субтропічних рослин в умовах оранжерейної культури і культури in vitro.

3. Особливості репродуктивної біології, методи розмноження, онтоморфогенез тропічних і субтропічних рослин в умовах оранжерейної культури і культури in vitro.

4. Культивування тропічних і субтропічних рослин в умовах захищеного ґрунту.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Форми участі:

Усна доповідь;

Стендова доповідь;

Опублікування без участі.

Голова: член.-кор. НАН України, професор, д.б.н., Т.М.Черевченко, почесний директор Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України;

Співголова: д.б.н., Н.В.Заіменко, директор Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України;

Співголова: д.б.н., І.П.Горницька, Донецький ботанічний сад НАН України;

Секретар: к.б.н., І.І.Харченко, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

О.О.Альохін, Ботанічний сад Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна;

Л.І.Буюн, к.б.н., Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України;

В.С.Вахрушкін, м.н.с., Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України;

Н.О.Денисьєвська, к.б.н., Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України;

М.Б.Гапоненко, к.б.н., Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України;

А.І.Жила, к.б.н., Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України;

Р.В.Іванніков, к.б.н., Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України;

Л.А.Ковальська, к.б.н., Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України;

В.В.Нікітіна, к.б.н., ботанічний сад ім. академіка О.В.Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПОДАЧА МАТЕРІАЛІВ

Для участі у конференції необхідно заповнити і надіслати в електронному варіанті реєстраційну форму та матеріали на електронну скриньку оргкомітету: [email protected]

Прохання надіслати реєстраційну форму і матеріали до 15 листопада 2008 року.

Форма спілкування з оргкомітетом –електронна пошта.

ОРГВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ І ОПЛАТА ПУБЛІКАЦІЙ

Оргвнесок для громадян України становить 100 грн.

Для громадян інших країн – 30 $.

Оргвнесок сплачується безпосередньо при реєстрації на Конференції.

Оплата публікації (20 грн. за сторінку) здійснюється попередньо поштою на адресу оргкомітету конференції (на ім’я Харченко Ніни Василівни), після отримання другого інформаційного листа з повідомленням, про те що Ваші матеріали прийняті до друку. Копію квитанції про оплату необхідно надіслати в електронному вигляді .

Оплата проживання та харчування здійснюється за кошт учасників конференції.

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА:

Прізвище:______________________________________________________

Ім’я:___________________________________________________________

По-батькові:____________________________________________________

Науковий ступінь:_______________________________________________

Вчене звання:___________________________________________________

Посада:_________________________________________________________

Організація:_____________________________________________________

Співавтори:_____________________________________________________

Контактна адреса:________________________________________________

Контактні телефони:______________________________________________

E-mail: __________________________________________________________

Назва доповіді:___________________________________________________

Науковий напрямок:______________________________________________

Форма участі:____________________________________________________

Потреба у готелі:_________________________________________________

Дата: ___________________________________________________________

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Текст статті повинен бути набраний на комп’ютері на аркуші формату А-4 (210х297) у текстовому редакторі Microsoft World “Times New Roman”, шрифт 14, через 1,5 інтервали, абзацний відступ – 1 см, ліве поле – 25 мм, праве поле – 10 мм, інші – 20 мм.

Обсяг тексту матеріалів до 5 сторінок, включно з таблицями, схемами, діаграмами, малюнками, які нумеруються за порядком. Розмір публікації не повинен перевищувати 30 мегабайтів.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора латиницею, а файл збережений у форматі *. rtf (наприклад, ivanenko.rtf).

Малюнки повинні бути подані у вигляді окремих файлів у форматі JPEG.

Анотація англійською мовою, її розмір не повинен перевищувати 500 знаків без пробілів.

Латинські назви рослин необхідно виділяти курсивом.

Список літератури подається наприкінці тексту, а посилання на літературу у тексті вказується номерами у квадратних дужках – [5], які відповідають їх номерам у списку літератури. У списку літератури у алфавітному порядку, через один інтервал перераховуються усі використані джерела. Окремі роботи одного й того ж автора розташовуються у хронологічному порядку. Для журнальних статей необхідно вказати прізвище та ініціали авторів, назву статті, назву журналу, рік видання, том, номер (випуск), сторінки. Для книг – прізвище та ініціали авторів, назву книги, місто, видавництво, рік видання, загальна кількість сторінок.

Публікації будуть надруковані в авторській редакції в окремому збірнику матеріалів конференції.

Приклад оформлення статей

УДК 581.45:58.04

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОСЛИН З РОДИНИ BROMELIACEAE

<пробіл>

Ж.М. Ярославська1, І.Ю. Петренко2

1Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України, відділ тропічних та субтропічних рослин, вул. Тімірязєвська, 1, м. Київ-01014, Україна

E-mail: [email protected]

2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра ботаніки, пр. Академіка Глушкова, 2, м. Київ-03022, Україна

E-mail: [email protected]

<пробіл>

Summary (анотація повинна включати назву доповіді, прізвище з ініціалами та короткий опис роботи)

<пробіл>

Текст статті

Список літератури

Оргкомітет конференції залишає за собою право відхиляти матеріали,

які не відповідають вказаним вимогам та тематиці конференції, а також надійшли пізніше зазначеного терміну.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

01014, Україна, м. Київ, Тімірязєвська, 1

Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України

Відділ тропічних та субтропічних рослин

Харченко Ігор Іванович

тел.: (044) 285-26-27

E-mail: [email protected]

ДРУГИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ТА ОФІЦІЙНЕ ЗАПРОШЕННЯ НА КОНФЕРЕНЦІЮ

будуть надіслані зареєстрованим учасникам, матеріали, яких прийняті до друку, де буде подано детальну інформацію, щодо програми конференції, умов проживання та харчування, екскурсійну програму.

До Зустрічі на конференції !!!

Предыдущий:

Следующий: