Що таке ВИБИРАТИ ЧИ ОБИРАТИ? , ВИБИРАТИ , ОБИРАТИ – «Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича – Словники – Словопедія

Толкование Перевод

 • 1 избирать

  избрать кого (из среды кого), что (из чего) обирати, обрати и обібрати, вибирати, вибрати, (о мног.) пообирати, повибирати кого (з кого, з-поміж кого), що (з чого). [Та ви, певно, когось уже обрали собі, – так ви й кажіть (М. Вовч.). Він обібрав другий шлях (Крим.). Вибирає злу дорогу (Куліш)]. -рать себе род жизни, деятельности, специальность – обрати собі певне життя, певну діяльність, обрати (вибрати) собі спеціяльність. [Сам добровільно, без чужого примсу, обібрав собі спеціяльність (Крим.)]. -рать поприще для работы – обрати (обібрати) собі поле (терен) для праці. -рать себе место – обрати (обібрати) собі місце. [Обрали собі місце і жили в столиці (Рудан.). Собі місця не обібрав (Чуб. V)]. -бирать, -брать кого, кем или во что (напр. в судьи, в депутаты) – обирати, обрати и обібрати кого на кого, за кого и ким (напр. на суддю, на депутата, за суддю, за депутата, суддею, депутатом, (во множ.) на суддів, на депутатів, за суддів и т. д.); срвн. Определять 3, Поставлять 3. [А що, хлопці, так обираєте його на ватажка? (Стор.). Обібрали його на писаря (Звин.). Хотіли за старшину обрати, та мій не хоче (Коцюб.). Нам сотника Лясковського, кажу, полковником годиться обібрати (Грінч.)]. -брать кого своим преемником – визначити кого собі наступником, за наступника, обрати собі на наступника. – брать кого путём голосования – обрати (обібрати) кого голосуванням, через голосування; зголосувати кого. Избранный – а) прич. обраний, обібраний, вибраний; б) прил. – см. Избранный. -ться – обиратися, бути обраним (обібраним), вибиратися, бути вибраним. * * * ; сов. – избр`ать 1) обира́ти, обра́ти (оберу́, обере́ш) и обібра́ти и мног. пообира́ти, вибира́ти, ви́брати, -беру, -береш и мног. повибира́ти

  избиратьть кратча́йшее расстоя́ние — вибира́ти, ви́брати (обира́ти, обра́ти) найкоро́тшу ві́дстань

  2) обира́ти, обра́ти и мног. пообира́ти, вибира́ти, ви́брати и мног. повибира́ти (ким-чим, на кого-що, за кого-що)

  Русско-украинский словарь > избирать

 • 2 выбирать

  выбрать (делать выбор) вибирати, вибрати, обирати, обрати, обібрати, (тщательно) добирати, добрати [Обрали його за титаря. Не все бери, що крамар подає, а добирай. Добирає що-найгірших слів]. Выбирать по вкусу – добирати собі до смаку, любувати [Любує собі невістку]. Не из чего выбрать – нема між чим вибрати. Выбирать по одиночке – визбірувати. [Чорногуз стоїть у болоті та визбірує жаб]. Выбрать время – вигодити годину, час. Выбранный – вибраний, обраний, обібраний, дібраний. Выбираться, выбраться – 1) – вибиратися, вибратися, видобуватися, видобутися; (с трудом) виборсуватися, виборсатися, викараскуватися, викараскатися, вихоплюватися, вихопитися. [Вибралися жити в нову хату. Повибиралися аж у Дінщину. Вибралися в дорогу. У таке вскочив, що насилу виборсавсь. Вихопився з свити та вскочив у панське пальто]; 2) (случиться) ви(й)нятися. [Аби-ж вийнялася вільна година, я знов сиджу за книжкою (Конис.)]. * * * ; сов. – в`ыбрать 1) вибира́ти, ви́брати мног. повибира́ти, обира́ти, обра́ти и обібра́ти мног. пообира́ти 2) обира́ти, обра́ти обібра́ти мног. пообира́ти (ким-чим, на ко́го що, за ко́го що, кого́), вибира́ти, ви́брати мног. повибира́ти (ким-чим)

  Русско-украинский словарь > выбирать

 • 3 картофель

  картопля, (провинц.) картофля, картохля, (зап.) бульба, бараболя. -фель в мундирах – картопля в мундирах, в лушпинах, в лушпинні, в лушпах. Жареный -фель – смажена картопля. Печёный -фель – печена картопля. Чистить -фель – обирати картоплю. * * * карто́пля; диал. бу́льба, барабо́ля, карто́х, -у, карто́ха

  Русско-украинский словарь > картофель

 • 4 очищать

  очистить 1) (удалять лишнее, грязь) о(б)чищати, о(б)чистити (о мног. пообчищати, пооб[ви]чищувати), вичищувати, вичищати, вичистити кого, що від чого, з чого. [Очисти нас від гріха. Залізо очищають з жужелиці. Наймався вичищувати від гною подвір’я]. -тить совесть – очистити сумління. -щать, -стить (от шелухи, скорлупы) – оббирати, обібрати, облуплювати, облупити, лущити, полущити. [Об(б)ирати картоплю, квасолю. Сала нарізала і крашанок облупила]; (зерно на решете) точити, обточити, переточити, решетувати, порешетувати, вирешетувати, перегонити, переганяти на решето, перегнати (о мног. попереганяти) на решето; (убитую птицу от перьев) скубти, обскубувати, обскубти, (о многих) пообскубувати. -щать, -тить потроша (потрошить) – патрати, обпатрювати, обпатрати; (кишки для колбас) шлямувати, вишлямувати; (рыбу) чистити (рибу). -ть от ила – шлямувати, вишлямувати, перешлямовувати, перешлямувати; (дерево, стебель от веток) чухрати, обчухрати; (растение от побегов) пасинкувати, обпасинкувати; 2) хим. – чистити, очистити, рафінувати (воду, нефть); 3) (освобождать) спорожняти, спорожнити, випорожняти, випорожнити. [Спорожни відра]. -ть квартиру – звільняти, звільнити (по)мешкання. -ть место – пробирати, пробрати місце, прийматися, прийнятися. [Проберіть місце для гостей. Треба прийнятися звідсіля, бо людям сісти ніде]; 4) (ограбить) обчищати, обчистити, обирати, обібрати, обдирати, обідрати, обдерти, облуплювати, облупити, (о мног.) пообчищати, почистити, поо(б)бирати, пообдирати, пооблуплювати. [Всю комору обібрали злодії. Заманили його в карти грати і геть чисто облупили]. -щать животное – см. Валошить. Очищенный, хим. – чищений, рафінований (спирт, -на нафта). * * * ; сов. – оч`истить 1) очища́ти и очи́щувати, очи́стити и поочища́ти, обчища́ти, обчи́стити и пообчища́ти; вичища́ти, ви́чистити и повичища́ти 2) очища́ти, очи́стити, перечища́ти, перечи́стити и поперечища́ти 3) обчища́ти, обчи́стити и пообчища́ти; оббира́ти, обібра́ти и пооббира́ти; обру́шувати, обру́шити 4) очища́ти, очи́стити и поочища́ти; спорожни́ти и споро́жнювати, спорожни́ти и поспорожня́ти и поспоро́жнювати, випорожня́ти и випоро́жнювати, ви́порожнити; звільня́ти, звільни́ти 5) обчища́ти, обчи́стити

  Русско-украинский словарь > очищать

 • 5 Выбаллотировывать

  выбаллотировать вибирати, вибрати, обирати, обібрати кого – голосуванням, виголосувати кого; см. Баллотировать.

  Русско-украинский словарь > Выбаллотировывать

См. также в других словарях:

 • обирати — а/ю, а/єш, недок., обра/ти, оберу/, обере/ш, док., перех. 1) Вирізняти, відбирати за якою небудь ознакою. || Надавати перевагу комусь, чомусь перед ким , чим небудь іншим. 2) ким, на (в, за) кого, до чого, в що, з інфін. і без додатка. Призначати …   Український тлумачний словник

 • обирати — дієслово недоконаного виду …   Орфографічний словник української мови

 • вибирати — I = вибрати 1) (вирізняти / відокремлювати за якими н. ознаками), відбирати, відібрати, обирати, обрати 2) (про місце знаходити, звільняти для певної мети як зручне, придатне), обирати, обрати 3) (надавати переваги кому / чому н., уважаючи… …   Словник синонімів української мови

 • переобирати — а/ю, а/єш, недок., переобра/ти, беру/, бере/ш, док., перех. Обирати на якусь посаду іншого замість обраного раніше; обирати заново для виконування певних обов язків …   Український тлумачний словник

 • Второе народное ополчение — Второе народное ополчение …   Википедия

 • Второе земское ополчение — Русско польская война 1605 1618 Белы – Добрыничи – Ворсма Троице Сергиев монастырь – Смоленск – Царёво Займище – Клушино – Можайск – Москва (1611) – Москва (1612) Воззвание Минина к нижегородцам в 1611 году. М. И. Песков (1834 1864) Второе… …   Википедия

 • Второе ополчение — Русско польская война 1605 1618 Белы – Добрыничи – Ворсма Троице Сергиев монастырь – Смоленск – Царёво Займище – Клушино – Можайск – Москва (1611) – Москва (1612) Воззвание Минина к нижегородцам в 1611 году. М. И. Песков (1834 1864) Второе… …   Википедия

 • Земское ополчение — Русско польская война 1605 1618 Белы – Добрыничи – Ворсма Троице Сергиев монастырь – Смоленск – Царёво Займище – Клушино – Можайск – Москва (1611) – Москва (1612) Воззвание Минина к нижегородцам в 1611 году. М. И. Песков (1834 1864) Второе… …   Википедия

 • Нижегородское ополчение — Русско польская война 1605 1618 Белы – Добрыничи – Ворсма Троице Сергиев монастырь – Смоленск – Царёво Займище – Клушино – Можайск – Москва (1611) – Москва (1612) Воззвание Минина к нижегородцам в 1611 году. М. И. Песков (1834 1864) Второе… …   Википедия

 • виборчий — а, е. Стос. до виборів. •• Ви/борча вла/да одна з незалежних і самостійних публічних влад в державі. Ви/борча заста/ва грошова сума, що її кандидат в депутати зобов язаний внести державі при своїй реєстрації. Ви/борча кампа/нія система… …   Український тлумачний словник

 • голосувати — у/ю, у/єш, недок. 1) неперех. Віддавати голос (у 7 знач.) за кого , що небудь. 2) перех. Обирати кого небудь, вирішувати що небудь поданням голосів. 3) розм. Підняттям руки просити (попросити) водія подорожньої машини взяти з собою, довезти куди… …   Український тлумачний словник

Іноді буває важко визначити, як написати те чи інше слово. Особливо це стосується написання ненаголошених голосних.

Як же правильно написати – виберете або вибрати? Варіанти можна розділити на два випадки: стан і мінлива голосна в корені.

Спосіб

Так як дієслова в російській мові крім відмінювання ще й схиляються, то і форми цих відмін пишуться по-різному. Всього є три відміни: умовне, изъявительное і наказовий. Крім цього, існує також відмінювання і відмінювання по особам. При утворенні різних форм можна дійсно заплутатися і почати сумніватися. У випадку, коли потрібно вирішити, як писати – виберіть або виберете, є досить простий спосіб, який допоможе прийняти рішення. Треба поставити питання до цього дієслова.

image

Приклад: Виберіть (або оберете?) час рейсу, будь ласка.

У цьому випадку маємо справу з владним нахилом. Воно утворюється з допомогою суфікса “і”, з додаванням закінчення “ті”, щоб вказати на множину або шанобливе звернення співрозмовника. Тобто, якщо співрозмовник просить нас зробити якусь дію.

Дієслово повинен відповідати на питання “що зробіть?”. Виберіть.

Приклад: Якщо виберіть (або оберете?) цю компанію, вона не підведе.

В даному випадку у дієслова використовується друга особа в майбутньому часі, і за правилами слід вибрати закінчення “єте”. Як це визначити? Тут ніхто не просить нічого робити, а просто озвучується факт можливої дії в майбутньому.

Дієслово повинен відповідати на питання “що зробите?”. Виберете.

Безударна голосна

Крім проблем в написанні суфікса і закінчення, цілком можна засумніватися при виборі гласною для кореня слова. Нічого дивного в цих сумнівах немає.

У російській мові є цілий список коренів, голосна в яких може змінюватися залежно від різних обставин.

Дивіться також:  Хисткий — це який? Значення слова

Як писати – вибирати або вибирати? Яка голосна тут пишеться?

Тут, як би це не звучало іронічно, вибору немає. У корені “бер”/”бір” завжди пишеться “і”, якщо за ним слідує буква “а”.

Правильно пишеться – вибирати. Інших варіантів не існує. Ось так просто.

image

Російська мова дуже гарна. За допомогою нього можна описати безліч тонкощів і деталей, передати найменші відтінки і емоційне забарвлення будь-якої дії або предмета.

ЧитаЙте більше, звертаючи увагу на написання слів, коли читаєте. Пишіть правильно, замислюючись над сенсом того, що пишЕте.

Перейти к навигации Перейти к поиску

Морфологические и синтаксические свойства[править]

вибрати

Глагол, совершенный вид.

Корень: .

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

 1. ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

Для улучшения этой статьи желательно:
 • Добавить описание морфемного состава с помощью {{морфо}}
 • Добавить транскрипцию в секцию «Произношение» с помощью {{transcription}}
 • Добавить значение-перевод в секцию «Семантические свойства»
 • Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства»
 • Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства»
 • Добавить сведения об этимологии в секцию «Этимология»

Категории:

23.07.2020

Неправильный выбор окончания в этом сочетании — довольно популярная ошибка. Так что не проходите мимо: здесь ваше внимание как раз очень нужно! Рассказываем, какой падеж выбрать и почему.

Правильно: не обращай внимания

В словосочетании «обратить внимание» без отрицания ни у кого не возникает сомнений, какую букву писать на конце — «Е» или «И». Вечная борьба винительного и родительного падежей разгорается с новой силой, как только появляется отрицательная частица «не».

Дело в том, что есть случаи, когда использование обоих падежей считается равноправным, а есть сочетания, которые употребляются только в родительном или только в винительном падеже. Словосочетание «не обращать внимания» относится ко вторым и используется только с родительным падежом. К таким же сочетаниям ещё относятся «не играет роли», «не придавать значения», «не вызывает сомнения» и другие.

Только самые полезные и весёлые карточки о правописании — в телеграм-канале «Грамотность на „Меле“». Подписывайтесь, чтобы всегда говорить и писать правильно!

Иллюстрация: Shutterstock / iku4

Читайте также

Слово «выберете» пишется с буквой «е» в безударном окончании как форма будущего времени глагола «выбрать» 1 спряжения. Глагол «выберите» в форме повелительного наклонения пишется с буквой «и».

В русском языке существуют оба варианта написания слов: «выберите» и «выберете».

Как правильно пишется, «выберете» или «выберите» выясним, определив, какой грамматической формой глагола «выбрать» является это слово в контексте.

Если произнести слова «вы́берете» и «вы́берите», то узнаем, что ударение падает на гласный  приставки. Выбор написания буквы «и» или «е» в этих словах зависит от смысла контекста.

Чтобы выяснить, какую букву, «е» или «и», написать в безударном окончании слова «выберете», определим его спряжение и грамматическую форму.

Выберете у нас подарок к Новому году?

Вы (что сделаете?) выберете.

Это слово обозначает действие, которое состоится после разговора о нём. Значит, это глагол в форме 2 лица множественного числа будущего времени изъявительного наклонения.

Его начальная форма глагол «выбрать» заканчивается буквосочетанием -ать. Установим, что это слово не входит в список глаголов-исключений, относящихся ко второму спряжению:

гнать, держать, дышать, слышать.

Правомерно отнесем исследуемое слово к глаголам первого спряжения. Изменим его по лицам и числам в формах будущего времени:

 • 1 лицо  я вы́беру — мы вы́берем
 • 2 лицо  ты вы́берешь — вы вы́берете
 • 3 лицо  он вы́берет — они вы́берут

Как видим, в большинстве безударных окончаний пишется буква «е». Сделаем однозначный вывод.

Вывод Слово «выберете» пишется с буквой «е» в безударном окончании как форма будущего времени глагола 1 спряжения «выбрать» .

Чтобы запомнить это написание, прочтем примеры предложений.

Вы придёте на выставку и выберете в подарок оригинальные сувениры.

На карнавал выберете костюм снежинки, лесной феи или гнома.

По желанию выберете курсы кройки и шитья или ландшафтного дизайна.

За ужином выберете в меню такое блюдо, которое вам по душе.

image

Отличаем форму  глагола будущего времени «выберете» от слова «выберите». Сравните другой контекст:

Выберите себе всё, что пожелаете!

Слово «выберите» выражает пожелание, просьбу или приказ. В этом контексте используется глагольная форма множественного числа повелительного наклонения:

ты выбери — вы выберите.

Посмотрим морфемный состав анализируемого слова:

вы́берите — приставка/корень/суффикс/постфикс

В слове «выберите» формообразующий суффикс повелительного наклонения -и- является безударным, но его существование докажут аналогичные формы других глаголов, при произношении которых гласный суффикса становится ударным:

 • стелить — вы стели́те;
 • писать — вы пиши́те;
 • класть — вы клади́те.

Вывод Слово «выберите» пишется с буквой «и» в безударном суффиксе как форма повелительного наклонения глагола «выбрать».

Выберите красочный сувенир и подарите своим близким.

Выберите один правильный ответ из предложенных пяти вариантов.

На картинке выберите детенышей домашних животных и назовите их.

Оцените статью:

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Егор Новиков
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий